Lås hojen

Det stjäls omkring 10 000 motorcyklar och mopeder varje år och antalet stölder går av naturliga skäl upp under sommarhalvåret. Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, rekommenderar att man ska låsa fast sin motorcykel med kätting i ett fast föremål. Det är dock bara en av tre MC-ägare som gör detta när de parkerar hemma i garaget eller förrådet, enligt en undersökning som Duells låtit göra bland svenska MC-ägare.

– Många känner nog att motorcykeln står säkert när de stängt garageporten om den, men om tjuven väl tagit sig in är det tyvärr en enkel sak att lyfta iväg MC:n även om den är låst med ett bromsskivelås. Många MC-stölder hade kunnat förhindras om man bara låste fast motorcykeln enligt SSF:s rekommendation, säger Matthew Wise, låsexpert och Norden-ansvarig hos låstillverkaren ABUS.

Riktlinjerna från SSF förespråkar att man låser fast sin motorcykel eller moped i ett fast föremål med kätting och hänglås som uppfyller SSF:s norm Klass 3. I fall där det är svårt att hitta ett fast föremål som det är praktiskt möjligt att låsa fast i finns det särskilda metallöglor som kan bultas fast i vägg eller golv.

Enligt undersökningen är det vanligast att man låser mc:n med bromsskivelås (30 procent), i vissa fall i kombination med larm (14 procent).
– Bromsskivelås, särskilt i kombination med larm, är ett praktiskt sätt att skydda sitt fordon framför allt när man är ute på åktur och parkerar någonstans. En riktig kätting väger mycket och är inte alltid så lätt att transportera med sig. Men när det är dags att ställa hojen för en längre tid bör den låsas i ett fast föremål. Om man då även kompletterar med ett bromsskivelås och larm har man gjort allt man kan för att stoppa tjuven, säger Matthew Wise på ABUS.

Enligt undersökningen är det totalt 28 procent  av MC-ägarna som låser fast med kätting, där tre procent kompletterar med larm och 14 procent gör det i kombination med bromsskivelås.

En av fem MC-ägare låser inte sin motorcykel alls när den står i garaget eller förrådet.

Fakta:

SSF:s rekommendationer för MC och moped

  • Mopeder och motorcyklar är motorfordon och måste ha en separat stöldförsäkring.
  • Lås med ögonmärkta lås (SSF:s märkning). För äldre mopeder (klass 2) krävs normalt ett lås, medan s k EU-mopeder och motorcyklar kräver dubbla lås.
  • Försök att låsa fast fordonet i fasta föremål med kätting och hänglås (klass 3).
  • För ej registreringspliktig moped är det viktigt att känna till ramnummer. Du kan även märka den med mikropunkter.
  • Gör alltid polisanmälan om du blir bestulen eller utsatt för brott.

* Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Norstat på uppdrag av företaget Duells, som distribuerar MC-utrustning. 500 MC-ägare i Sverige från 18 år och uppåt har deltagit i undersökningen.

Share

Om Magnus

MC-Folkets chefredaktör sedan 2001