Se Oss

Varannan motorcyklist som dödas i trafiken, gör det i kollision med ett annat fordon. Det finns många faktorer som orsakar olyckorna; motorcyklisterna, andra trafikanter och vägmiljöns utformning.  SMC startade 2010 kampanjen Se Oss för att uppmärksamma problematiken och därmed minska olyckor mellan motorcyklister och andra trafikanter. Kampanjen fortsätter 2011.

På denna sida har SMC samlat information till media, till andra trafikanter, till motorcyklister, till väghållare och andra. Syftet är att öka kunskaperna om problemet och därmed bidra till att minska kollisioner mellan motorcyklister och andra trafikanter.

Se Oss-filmen på både svenska och engelska hittar du på denna sida.

Hur kan motorcyklister minska risken att krocka med andra fordon?
Även om all forskning visar att andra trafikanter oftast är vållande i en kollision, är motorcyklisterna de största förlorarna. På denna sida har vi samlat tips som riktar sig till motorcyklister.

Vad kan andra trafikanter göra för att minska risken att krocka med en motorcyklist?
Det finns mycket forskning som beskriver varför bilister inte ser motorcyklister. Utifrån detta har vi samlat tips till andra trafikanter för att minska risken för kollisioner. Här är sidan du hittar det på.

Skymd sikt i korsningar
Djupstudierna från 2000-2003 visade att i en tredjedel av korsningsolyckorna där en motorcyklist dödades var sikten skymd. På denna sida finns förslag tll väghållare om hur problematiken kan undvikas.

Pressklipp 2010
För att synliggöra alla olyckor som sker samlade SMC under 2010 länkar till pressklipp som enbart handlade om kollisioner mellan motorcyklister och andra trafikanter. Att problemet är stort syns på antalet; totalt över 300 klipp under ett år. Sidan med pressklipp 2010 finns här.

Pressklipp 2011
SMC fortsätter att samla klipp om kollisioner mellan motorcyklar och andra trafikanter. Sidan med pressklipp 2011 hittar du här.

Forskning
Det finns mycket forskning som beskriver olika aspekter av problematiken motorcyklisters synbarhet och andra trafikanters uppmärksamhet. Här har SMC samlat en del av den.

Material
Material att använda i kampanjen, t ex banners, infoblad, och artiklar från  medlemstidning MC-Folket hittar du på denna sida.

Kampanjer i andra länder
Uppmärksamhetskampanjer riktade mot främst bilister är ett vanligt inslag i trafiksäkerhetsarbetet för motorcyklister i många länder.  På denna sida har SMC samlat ett antal filmer som ska få andra trafikanter att se motorcyklister.


Share

Om Johnny

SMC:s webchef