Explosafe

AlienMoto lanserar Explosafe på den Skandinaviska marknaden.

Risken för explosion börjar när bränsle och luft kommer i kontakt med en gnista. Enligt företaget ska Explosafe hindra detta från att hända på ett flertal sätt. Det delar upp tanken i mindre celler, vilket förhindrar  flamman från att snabbt sprida sig och på så sätt skapa en explosion. Aluminium-”pellets” hjälper till att kyla ner flammorna genom att absorbera hettan samt hindrar bränslet från att snabbt förflytta sig. Det är helt okänsligt för alla typer av bränslen och kan ej lösas upp. Det är inte temperaturkänsligt, utan tål extremt höga temperaturer vilket gör att det ej förlorar sin förmåga vid en eventuell brand. Explosafe kan inte heller lagra statisk elektricitet vilket också ökar säkerheten till exempel vid bränslepåfyllning. Det är FIM-godkänt. Det ska enligt AlienMoto avsevärt reducera faran i händelse av brand, hindra brandfarliga vätskor och gaser från att explodera, ökar avsevärt krocktåligheten i tanken vid en krasch, reducerar risken för avdustning av kolväten, förhindrar att bränslet skvalpar/förflyttar sig  i tanken, förebygger och lagrar inte statisk elektricitet, skyddar mot elektromagnetiska störningar (EMDs), ger ett helt underhållsfritt och mycket långvarigt skydd, tål extremt höga temperaturer, är mycket lättinstallerat, det vill säga bara att hälla i tills tanken är full, upptar endast en till två procent av tankvolymen beroende på applikation, är 100-procentigt återvinningsbart och har extremt låg vikt. Kostar 55 kronor per liter. Mer info:www.alienmoto.se

Share

Om Magnus

MC-Folkets chefredaktör sedan 2001