ABS-hojar på mässan

Majoriteten av de utställda motorcyklarna på MC-mässan ”På två hjul” har ABS-bromsar.
ABS-bromsar på motorcykeln ska vara lika självklara som ESP, antisladd, på en personbil som nyförsäljs i Sverige. Det menar motorcykelbranschen.
– På MC-mässan ”På två hjul” i Göteborg har i stort sett samtliga utställda modeller ABS-bromsar som standard eller tillval. Ambitionen är hög från branschen och målet är att ligga före en eventuell lagstiftning 2016, säger Per Johansson, vd för branschorganisationen McRF.
Från motorcykelbranschens sida bedrivs ett omfattande trafiksäkerhetsarbete som omfattar såväl fordon som förare. Den största utmaningen är att nedbringa antalet omkomna och svårt skadade.
2011 omkom 45 personer, enligt preliminära siffror, i motorcykelolyckor samtidigt som drygt 305 000 motorcyklar var i trafik.
2002 omkom 37 personer i motorcykelolyckor medan fordonsparken i trafik var endast cirka 201 000 motorcyklar.
– Detta är absoluta tal, men ser man till relativa tal, procent i förhållande till antalet MC i trafik, så är det en nedgång. Det är en nedgång som kan tillskrivas både bättre fordon och bättre utbildade förare, menar Per Johansson.
Dock nöjer sig inte branschen, utan ser vikten av sitt ansvarstagande för att infria den nationellt antagna nollvisionen för trafiken på de svenska vägarna.  Därför förespråkar branschen att de motorcyklar som säljs i Sverige ska vara utrustade med ABS-bromsar.  Det ska inte finnas något annat alternativ att köpa, utan samtliga modeller som saluförs ska ha ABS som standard på den svenska marknaden. 2010 var vi uppe i 59 procent och 2011 62 procent av de nyförsålda motorcyklarna, vi är på god väg, sammanfattar Johansson.

SMC instämmer i det positiva med ABS.

-Jättebra, ABS ger en mängd fördelar, man kan bromsa i en panik utan att gå omkull. Det ger större säkerhet vid en kollission om man sitter på hojen istället för att ligga på vägen. Man har också en viss chans att göra en undanmanöver när man bromsar för fullt, säger SMC:s generalsekreterare, Jesper Christensen.

Share

Om Magnus

MC-Folkets chefredaktör sedan 2001