STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

ACEM ansluter sig till eFuels Alliance 

Bild: eFuel Alliance.

European Association of Motorcycle Manufacturers (ACEM) har meddelat att de har gått med i eFuels Alliance, som arbetar för att främja och möjliggöra implementeringen av industriell produktion av brännbara bränslen vilka inte avger CO2. Mer än 170 företag representeras av eFuel Alliance. 

Tillkännagivandet är en bekräftelse på de europeiska motorcykeltillverkarnas önskemål och ambitioner att fortsätta använda sig av förbränningsmotorer (ICE) – som de stora tillverkarna har investerat nästan alla sina resurser i sedan de grundades, och framåt.

Att fortsätta med förbränning kräver dock en förändring från CO2-utsläppande fossila bränslen. Det antas ofta att fordon som inte har nollutsläpp inte får använda förbränning alls, men syntetiska bränslen kan till exempel vara koldioxidneutrala. Även om el oundvikligen kommer att bli en viktig del av samhället inom en relativt nära framtid, är ACEM:s senaste motion med stöd för icke-CO2-utsläppande bränslen en bekräftelse på att de förblir öppensinnade i sin inställning till en koldioxidneutral framtid.

ACEM bekräftar att dess Vision 2030+ ”inkluderar en strategi för utsläpp av koldioxid som förutser användningen av en rad tekniska lösningar. Elfordon kommer att spela en central roll i denna strategi.”

Men även om vissa kategorier av motordrivna tvåhjulingar (PTW) är relativt enkla att elektrifiera idag, är andra inte det, särskilt fritidsorienterade fordon, menar ACEM. Enligt ACEM beror främst på att nuvarande framdrivningsbatterier för detta segment förblir stora och tunga. Detta påverkar fordonens hantering och dynamik och kräver betydande avvägningar på bekostnad av räckvidd och bekvämlighet. Och, eFuels är en perfekt lösning för de fordonssegment där elektrifiering fortfarande är utmanande ur teknisk synvinkel.

Den ytterligare fördelen med att sträva efter en “bränsle”-lösning är att nuvarande ICE-fordon skulle kunna konverteras i framtiden.

ACEM och eFuel Alliance kommer att vara värdar för ett online-evenemang den 28 september för att diskutera bränsle som en stödjande faktor i CO2-fria utsläpp av PTW.