STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

FEMA vill ha din åsikt om MC-parkering

Bild: Dolf Willigers, FEMA.

FEMA, Federation of European Motorcyclists’ Associations har den 14 april lagt ut ett frågeformulär på sin hemsida där man frågar motorcyklister om parkering.

Orsaken är att allt fler myndigheter inför restriktioner för var en motorcykel får parkeras. Vi ser också en ökning av antalet avgiftsbelagda parkeringsplatser för motorcyklar. 

Formuläret med 14 frågor tar cirka fem minuter att fylla i, och det kan vara till nytta i framtiden, eftersom regeringar fortsätter att be om mer pengar för att parkera din hoj på en lämplig plats.

Det är alltid värt att svara på frågeformulär från en organisation som representerar dig och dina intressen. Speciellt när MC-parkering dels försvinner i storstadsområden, dels att flera kommuner kräver att motorcyklar parkerar i rutor för bilar – med samma taxa som för en bil.  

Det är större chans att något förändras positivt om fler svarar på frågorna, så om du har fem minuter på dig, varför inte titta på det.

Denna undersökning avslutas den 8 maj 2022.

Här hittar du frågeformuläret: https://www.femamotorcycling.eu/survey-motorcycle-parking/