STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Förbud mot förbränningsmotorer stöter på patrull

Bild: Fema.

Sex medlemsländer i Europeiska unionen kommer inte att underteckna förordningen om att förbjuda försäljning av nya bilar och skåpbilar med förbränningsmotor från 2035. Fema:s Dolf Willigers skriver på organisationens hemsida att detta även påverkar motorcyklar, vilka fortfarande inte nämns i planerna för att minska koldioxidutsläppen på vägtransporter i EU.

Willigers skriver:

Den 27 oktober 2022 nådde EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsländerna, förenade i Europeiska unionens råd, en överenskommelse i den så kallade trilogue om utsläppsgränserna för personbilar och skåpbilar. 

För att sänka flottans utsläpp kommer försäljningen av nya bilar som släpper ut CO2 vid avgasröret att förbjudas från 2035 i EU. 

Det fanns en mycket liten öppning för förbränningsmotorer i ett så kallat skäl, en icke-bindande klausul i avtalet som bad kommissionen att undersöka möjligheterna för en annan typ av nollutsläpp, i form av e-bränslen. Frans Timmermans, kommissionens vice ordförande och ansvarig för Green Deal, sa dock omedelbart att han inte såg en lösning i något alternativ för det elektriska batterifordonet.

Nästa steg i processen var antagandet av avtalet av Europaparlamentet. Där stod det redan klart att motståndet ökade men ändå, den 15 februari 2023, antog EU-parlamentet den nya förordningen med 340 röster för, 279 emot och 21 nedlagda. Men tvivel uttrycktes inte bara här; tillverkare av fordon med förbränningsmotor hittade varandra i E-fuel Alliance, som blev mycket aktiva på sociala medier.

Mindre än en vecka innan EU:s medlemsländer skulle skriva under den nya förordningen deklarerade den italienska regeringen att de trots allt inte skulle skriva under den, därefter följde Tyskland, Polen, Tjeckien, Bulgarien och Portugal. Senare meddelade Österrike också att de inte kunde acceptera en förordning som fokuserade på en lösning endast med uteslutande av alla alternativ. Undertecknandet av förordningen den 7 mars 2023, vanligtvis en formalitet, skjuts upp.

I den unika situation som nu har uppstått vet ingen hur man ska agera. Nya förhandlingar eller en ändring av avtalet verkar vara omöjligt. En lösning måste hittas. I alla fall, när det finns nya möjligheter för bilar och skåpbilar, varför inte för motorcyklar? Tillgången till nya bilar och skåpbilar med förbränningsmotor efter 2035 skulle också innebära att bränsleinfrastrukturen bevaras.

Speciellt för motorcyklar är det nödvändigt att behålla möjligheten att tillverka och köpa nya motorcyklar med förbränningsmotor för fritidsändamål och för långväga resor och för att kunna driva dem. 

FEMA stöder valfrihet: inte regeringarna, utan förarna och tillverkarna bör besluta om de tekniska lösningarna för att nå det bestämda målet.