Insändare om MC-åkandet

Ingvar.jpgVill staten genom Trafikverket och deras inspektörer ta död på MC åkandet?
Jag har vid tre tillfällen varit ute vid Trafikverkets uppkörningsplats Säve, Hisingen i Göteborg. Anledningen att jag varit där för tredje gången är att jag under sommaren övningskört med en tjugo årig kille som nu försökt köra upp för MC kortet. Personen som jag här kallar eleven har körkort för bil. Elevens utbildning inför uppkörningarna har inneburit att han och jag började övningsköra i april 2012. Vi har kört tillsammans över 150 mil i varierande miljöer. Eleven har dessutom under tre och en halv timme fått träna på och lära sig bromsa i olika farter. Vad det gäller bromsövningarna så har eleven till sin hjälp haft en erfaren grundkursinstruktör från SMC, en grundkursinstruktör som varit MCT ansvarig under flera år i det distrikt som instruktören är verksam i. Eleven har dessutom tagit tre körlektioner på trafikskola. Vid första uppkörningen så blev han helt riktigt kuggad. Han klarade inte övningarna i manövergården. Vid tillfälle två och tre har eleven klarat manövergårdsdelen av förarprovet men blivit kuggad på uppkörningen, det är här min kritik kommer. Samhället har givit ett antal personer, att utan mätbara instrument tycka att någon skall god/underkännas vid förarprov. Var någon annanstans accepteras personligt tyckande för att godkänna något? Eleven har vid varje uppkörningstillfälle hyrt MC. Sista gången eleven skulle hyra MC så kom killen som kört upp på motorcykeln den dagen och blivit kuggad för tredje gången. Orsaken var att han körde för långsamt på grusväg. ”Nu skiter jag i det här, det blir ingen mer uppkörning för mig” var hans kommentar. Jag tycker det är konstigt att en elev som klarat övningarna i manövergård flera gånger, behöver göra om det vid varje uppkörningstillfälle. Det borde vara så att om en elev klarat denna del, så borde det vid följande uppkörningar endast gälla den del man blivit kuggad på, i de här fallenuppkörning på väg. Det är ju kostnaden för just detta övningsområde som gör att ett körprov för motorcykel är mer än dubbelt så dyrt mot alla andra körprov. Jag vet inte om min elev också lägger av. Det finns inga uppkörningstider kvar inför vintern. Vid varje uppkörningstillfälle är kostnaden 1650 kronor för uppkörning och 1000 kronor för hyra av MC. Eleven kan inte köra upp på min MC då den inte är begränsad. Hur många har råd som arbetslös att betala 3 gånger 2650 kronor? Jag har ett par idéer för att förbättra rättssäkerheten för ungdomar och övriga som kör upp för MC körkort. Det första är att det borde finnas ett system vid uppkörning där trafikinspektören på sitt fordon har en videokamera som anger upptagning på hela körningen, vidare så skall det anges fart, datum och klockslag. Sedan kan elev och lärare få se de fel som trafikinspektören påstår. För det andra och det viktigaste förslaget är att hela uppkörningssystemet görs om. Den del av körprovet som sker i manövergård avlägger eleven i samband med riskutbildning två.
Provet som innebär körning ute på landsväg/samhälle kunde godkännas av trafikskolorna. Även privatister skall kunna köra upp inför en trafikskola. I detta sistnämnda system skall man bygga in en kontrollstation, som gör att inte trafikskolan skall kunna utnyttja systemet. Även här skall en videokamera vara placerad på motorcykeln vid uppkörning. Vad innebär förslaget att uppkörningssystemet görs om?
Det skulle innebära ekonomiska vinster för samhället samt rättstrygghet för eleverna. Den ekonomiska vinsten skulle uppkomma genom att Trafikverket inte skulle behöva betala ut löner till trafikinspektörerna deras utbildning/fortbildning, skyddsutrustningar, deras motorcyklar och alla deras omkostnader som försäkring, service och underhåll. Trafikverket behöver inte ha kostnader för lokaler och uppkörningsplatser.
Kan man privatisera uppkörningen? Svaret måste enligt min mening bli ett klart ja. Kan man privatisera apoteken och Svensk Bilprovning så borde det rimligtvis gå att privatisera trafikverkets uppkörningsverksamhet.
Saxat ur protokoll från SMC:s ordismöte.
Jesper C anser att den största utmaningen just nu äråterväxten av körkortstagare och att man riskerar att SMC om några år är en pensionärsklubb. Snittåldern på MC – kortstagarna är nu 32 år. Petra H och Jesper C kommer att jobba med frågan och alla i branschen är med på idén, varav en idé, av många, är att ha en tidning i kiosk ” Hur blir man motorcyklist”? Min kommentar här är att även om Trafikverket är en del av branschen är man knappast med på idén. Med en sådan inställning som Trafikverket visar så kommer vi nog knappast att få någon återväxt.
Återväxt, arbetslöshet. Om en hel bransch slås ut så kommer det som jag tidigare påpekat att skapa en stark påfyllning till en redan ansträngd arbetsmarknad vad det gäller jobb. Man kan ju hävda från vissa att det skapar arbetslöshet bland trafikinspektörer om man tar mitt förslag nummer två. Det är en mycket liten del mot vad det skulle innebära om MC – branschen slogs ut. Trafikinspektörerna skulle troligen mycket enkelt kunna omskolas till trafiklärare eller sköta tillsyn över trafikskolorna. Några reflektioner: Det är inte de elever jag tänker på som är huvuddelen i olycksstatistiken. De som söker sig till Trafikverkets uppkörningar är personer som vill ha ett lagligt intyg på sin kompetens att fortsätta övningskörningen. En hörsägen är att det är svårare att köra upp som privatist. Har Trafikverket den inställningen så är man farligt ute. Ofta är det så att en privatist har en närstående av något slag, som naturligt fortsätter med att köra tillsammans och vidareutbildar därmed. Däremot när man klarat provet som trafikskolelev så är kontakten bruten. Det är så att trafikinspektören dirigerar uppkörningen. Får trafikinspektören dirigera in eleverna på vägar som kan anses farliga?
Slutord:
Jag är en man som passerat de sjuttio, men den glädje som jag haft de år jag kört MC vill jag att andra som tänker skaffa MC skall få uppleva.
Det är många ungdomar som drömmer om ett MC körkort, men myndigheterna slår sönder deras drömmar. Jag har i min bekantskapskrets ett par ungdomar som redan vid teoriprovet ger upp. Frågorna är helt enkelt för svåra att förstå och dessutom långt ifrån motorcyklisternas verklighet. Det här var mitt bidrag till MC körkortsdebatten. Jag hoppas att det skall komma fler inlägg som gör att våra ungdomar som så önskar skall få MC körkort till rimliga kostnader och saklig bedömning vid uppkörning.
Ingvar Högström

Trafikverkets svar:
Trafikverket Förarprov har fått förändrade förutsättningar för sin verksamhet under senare år. De bestämmelser och lagar som berör vår verksamhet styrs numera av Transportstyrelsen och Trafikverkets uppdrag är att på bästa sätt och inom de ramar som Transportstyrelsen fastställer utföra förarproven.  Med de förutsättningarna i ryggen vill jag ge Ingvars tankar och förslag på förändringar i det praktiska provgenomförandet vid MC-prov rätt adress. Transportstyrelsen är inte bara tillsynsmyndighet för utbildarna utan även för Trafikverket och att verket genomför förarproven inom fastställda ramar. De tankar och förslag som framförs om vem eller vilka som ska utföra dessa förarprov och vilka kostnader dessa förarprov ska ha är en fråga som jag överlåter till politikerna att avgöra. När det handlar om på vilket sätt vi utför förarproven är det i allra högsta grad Trafikverkets eget ansvar. Vi söker alltid möjligheten att ge varje körkortsaspirant de bästa förutsättningarna för att de ska kunna visa upp de kunskaper och färdigheter som de behärskar och har tränat på. Ett gott bemötande står alltid högst i inspektörernas agenda.
Ingvars konstaterande att det handlar om en subjektiv bedömning är helt riktig. Att bedömningen skulle grunda sig på personligt tyckande vill jag definitivt dementera. Det finns många yrken i samhället där det förekommer subjektiva bedömningar som är gjorda av särskilt utbildad personal. Det förekommer t.ex. inom rättsväsendet, sjukvården, skolan och inom vissa idrotter.
Inspektörernas bedömningar grundar sig på att de kunskapsmål som ställs i Transportstyrelsens föreskrifter är uppfyllda kombinerat med en stor personlig erfarenhet och en hög social kompetens.  Varje enskild trafikinspektör blir regelbundet kvalitetssäkrad genom ett intensivt kvalitetsarbete. Visar det sig då att någon inspektör inte håller den höga standard som krävs sätts kompetenshöjande åtgärder in för att bibehålla en hög rättsäkerhet för allmänheten. De påståenden som ofta framförs i debatten är att Trafikverket har en hårdare bedömning för de som övningskört privat än för de som är utbildade av en trafikskola är inte korrekt. Visserligen har de som är utbildade av en trafikskola en högre godkännandeprocent än de som är privatutbildade men det är ju inte så konstigt att man många gånger får ett bättre resultat när man anlitar någon som har som sitt yrke att utbilda. Vad som är viktigt i sammanhanget är att Trafikverket inte fäster någon värdering i var man är utbildad utan det väsentliga är vilka kunskaper man har.  Självklart får inte heller trafikinspektören dirigera in någon aspirant på vägar som är olämpliga att färdas på.  Jag tycker det är tråkigt och beklagar uppriktigt att Ingvar upplevt kontakterna med Trafikverkets inspektörer så negativt på Säve. Varje år passerar ett stort antal körkortsaspiranter Säve och tusentals möten sker varje år. I detta fall har vi misslyckats i det personliga mötet men jag får också många signaler med nöjda kunder och lyckade möten.  Slutligen vill jag påstå att Trafikverket står för ett gott arbetsklimat och en bra attityd på Säve för både utbildare, körkortsaspiranter och allmänhet. Jag håller med Ingvar om att MC-körning är både avkopplande och trevligt. Dessutom skapar körningen en känsla av både frihet och njutning. Jag är själv MC-förare sedan många år och har en stor förståelse för den lycka ett MC-körkort medför. Trafikverket står för ett öppet och trovärdigt arbetssätt och jag kan försäkra alla om att det roligaste en trafikinspektör vet är att få godkänna körningarna.

Lars Hoffman, kontorschef Göteborg

Share

Om Magnus

MC-Folkets chefredaktör sedan 2001