STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Lätta elfordon framtidens transport för klimatet

Bild: www.leva-eu.com

Den 24 mars publicerade German Aerospace Center (DLR) en rapport som analyserar potentialen hos lätta elektriska fordon (LEV) för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn, med Tyskland som fallstudie. Rapporten har beställts av LEVA-EU, en industrigrupp för lätta elektriska fordon.

Enligt rapporten minskar lättviktsfordon energibehovet för framdrivning, därför kan batterier vara mindre i storlek/kapacitet och produktionsprocessen kräver därför färre kritiska råvaror. Av denna anledning vållar de färre produktionsrelaterade utsläpp av växthusgaser. Batteristorlek och kapacitet är en avgörande faktor för att minska utsläppen av växthusgaser.

 I siffror visar rapporten att om man ersätter vanliga fordon med lätta elfordon kan koldioxidutsläppen minska med 88 procent i genomsnitt. Något för Europeiska unionen att ta i beaktan när man utvecklar lagstiftning i dessa frågor.

Slutligen framhåller rapporten att bred användning av lätta elfordon, inklusive elektriska motorcyklar, skulle frigöra värdefullt utrymme i stadsområden jämfört med den genomsnittliga bilen. Och, pekar på deras potentiella användning för målgrupper som är svåra att nå med miljötransporttjänster i både urbana områden och landsbygd. Lätta elfordon betraktas här som en potentiell hållbar lösning för tider och områden där kollektivtrafiken innebär utmaningar på grund av låga passagerarvolymer.

Här finns studien för medladdning: https://leva-eu.com/44-57-million-tonnes-co2-eq-per-year