STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

MC-branschen står stabilt trots oro i världen 

Bild: Acem.

Registreringar av nya motorcyklar på fem av de största europeiska marknaderna visade en minskning med 0,5 procent under de första sex månaderna 2022, jämfört med samma period 2021. Då såldes 532 460 enheter. Tyskland ökade dock med +1,7 procent och Spanien med hela +10,7 procent. Registreringarna minskade i Frankrike, Italien och Storbritannien.

Mopedsegmentet utvecklades något bättre under halvåret 2022, där man kan se en ökning med 1,0 procent jämfört med de första sex månaderna 2021.

Antonio Perlot, ACEM:s generalsekreterare, kommenterar den nuvarande situationen inom sektorn:

-De senaste månaderna har försäljningen av tvåhjulingar påverkats av logistiska störningar på internationell nivå. Detta ledde till en eftersläpning av fordonsleveranser på flera europeiska marknader. Försäljningen påverkades också av stigande energikostnader och inflation, högre räntor och bred ekonomisk osäkerhet.

Registreringarna för mopeder och motorcyklar i Europa var stabila jämfört med första halvåret 2021. En förklaring kan vara att tvåhjulingar har relativt låga inköps- och driftskostnader och därför klarat sig mycket bättre än andra privata transportmedel.

-Vi kommer att veta om 2022 var ett bra år för vår sektor, när siffrorna för årets första nio månader blir tillgängliga, avslutar Perlot.