STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

MC förbjudna i Pyrenéernas nationalpark

Bild: Fema.

Pyrenéerna ligger i gränsområdet mellan Frankrike, Spanien och Andorra. I området där nationalparken El Parque Natural de los Altos Pirineos ligger skapades en så kallad ”Special Noise Quality Zone” (ZEPQA) med förbud kopplat till motorcyklar, fyrhjulingar och buggies. Område är på 80 000 hektar. 

Åtgärden gjordes för att begränsa buller. Fema skriver på sin hemsida att reglerna som beskrivs i Handlingsplanen för deklarationen av en zon för särskilt skydd av akustisk kvalitet i Alt Pirineu Natural Park särskiljer motorcyklar, mountainbikes, fyrhjulingar och buggies som ”särskilt bullriga”” fordon, utan att ta hänsyn till deras typgodkännande eller nivån på decibel de avger. Elfordon och bilar omfattas inte av förbudet.

I handlingsplanen står bland annat att läsa:

  • Begränsa passagen av bullriga fordon till vissa områden i ZEPQA, med hänsyn till regleringen av motoriserad trafik inne i parken, begränsa tillgången till vissa spår antingen under året eller under vissa perioder.
  • Begränsa motoriserad tillgång till hela nätverket av skogsstigar och asfalterade stigar i ZEPQA i Alt Àneu och Farrera, förutom tillfartsvägarna till stadskärnor, med fordon som anses vara alltför bullriga och består av alla typer av fordon som motorcyklar, fyrhjulingar, terränghjulingar och buggies som inte är elektriska, förutom de som tillhör registrerade invånare, förmånstagare av boskapsskogsexploatering, offentliga tjänster och de som är vederbörligen auktoriserade av Alt Pirineo Natural Park och/eller respektive lokala enheter.
  • Främja användningen av elfordon.

Dessutom finns det en specifik punkt tillägnad ”Utföra medvetenhetsåtgärder specifikt riktade till förare av fordon som avger mer buller: motorcyklar, mountainbikes, fyrhjulingar och buggies.”

Förbudet kan utesluta motorcyklar från lokala vägar och stigar men sätter inte liknande restriktioner för bilar. Den dubbelmoralen tvingade Moto de Campo Sostenible, en förespråkargrupp med stöd av det spanska motorcykelförbundet (RFME), att karakterisera förbudet som orättvis diskriminering. 

Moto de Campo Sostenible är en plattform som stödjer användare av landsvägsmotorcyklar, för att säkerställa och arbeta mot lagstiftning som reglerar utövandet av sport och motoriserad tillgång till den naturliga miljön på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Moto de Campo Sostenibles juridiska avdelning studerar fallet.