MC i bussfil

En privatperson har nyligen startat en namninsamling för rätt att köra motorcykel i fler bussfiler i Stockholm än de där det är tillåtet idag. Fler bussfiler där MC är tillåtet är en fråga SMC försökt driva utan att lyckas. Namninsamlingen är ett bra initiativ som kan vara ett sätt att visa på önskemålen från motorcyklisterna. Kör man motorcykel eller moped klass I i en bussfil ökar synbarheten och risken minskar att krocka med ett annat fordon.

Stödjer du denna fråga, kan du skriva ditt namn här på namninsamlingen.

Stockholm var en av de första städerna i Europa som öppnade bussfiler för MC. SMC Stockholm var drivande i frågan tillsammans med Stockholms stad och dåvarande NTF Stockholm. Bakgrunden till att släppa in motorcyklisterna var att man ville öka motorcyklisternas synbarhet och minska olyckorna. Försöket blev sedan permanent. Det är tillåtet att köra MC i bussfiler där det finns en skylt som säger MC. SMC känner inte till några olyckor som skett med motorcyklar i bussfilerna.

SMC har bistått SMC Stockholm att ansöka om en utökning av bussfiler för MC sedan andra fordon släppts in. Det smartaste för motorcyklisterna är ju om rätten att köra i bussfil gäller alla och inte bara några. Tyvärr fick vi avslag, även efter överklagandet. Både Stockholms Lokaltrafik och Polisdistrikten tillstyrkte medan dåvarande Vägverket och kommunerna sa nej till MC i fler bussfiler. Sedan dess har också regler ändrats så att moped klass I inte längre får köras i bussfil.

Vid hearingen då Nationell strategi för MC- och mopedsäkerhet presenterades sa Claes Tingvall att MC i bussfil är en fråga man bör titta närmare på. För något år sedan ställde en riksdagsman frågan om MC i bussfiler till infrstrukturministern. Svaret då var blankt nej, läs mer här.

Runt om i Europa öppnar man bussfiler för tvåhjuliga motorcyklar och mopeder. I Norge är det lag. I London pågår ett jätteförsök som utvärderas löpande. Självklart hoppas SMC på at fler bussfiler öppnas för MC och moped klass I.

 

Share

Om Johnny

SMC:s webchef