STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Min MC, min data 

Bild: FEMA.

Federation of European Motorcyclists ‘Associations, Fema, säger att MC- och bilägare måste kunna ha kontroll över den data som genereras av deras fordon.

Bilarnas motsvarighet till FIM heter FIA, och FIA Region 1 har i flera år använt en slogan som säger: Min bil, mina data. I flera år har FIA kämpat för bilägares rättigheter att ha kontroll över reparations- och underhållsinformationen (RMI) för sina fordon. Nu utvecklas bilar i ett slags kördatorer som ständigt är uppkopplade, och denna kamp blir än mer viktigare. Av denna anledning samarbetar flera fordonsorganisationer i AFCAR.

Frågan om vem som äger data är redan på tapeten när det gäller MC. Minst en tillverkare, BMW, har erkänt för Fema att data extraheras från diagnostik-systemet för motorcyklar med underhåll och reparation i BMW-verkstäder utan uttryckligt medgivande från kunden. Inte heller har kunden någon kunskap om detta skickas informationen till BMW:s huvudkontor där den används. 

Enligt Fema är det därför nödvändigt att fordon i kategori L behandlas på samma sätt och att intressen för ägare av fordon i kategori L skyddas på samma sätt som andra fordonsägare.

För att skydda bilägarnas och intressen från de företags som sysslar med underhåll, vägassistans, eftermarknadsdelar etcetera har AFCAR utvecklat Secure On-board Telematics Platform (Secure OTP). Detta tar bort kontrollen över fordonsdata från tillverkarna och ger ägarna av fordon, som enligt Fema även är ägare till den data som fordonet genererar, mer kontroll över vad som händer med fordonsdata. 

EU är involverad i kampen mellan biltillverkare och andra intressenter om dataägande och kontroll. Nyligen lanserade Europeiska kommissionen ett offentligt samråd om tillgång till fordonsdata, funktioner och resurser. Även om detta fortfarande handlar om bilar, bussar och lätta och tunga lastbilar ser Fema detta som en mycket viktig fråga för MC-förare. Historien har lärt sig att vad som händer med bilar, förr eller senare kommer detta att bli aktuellt även för motorcyklar.