Så går körprovet på MC till


Trafikverket har gjort en film som innehåller de tre delarna av manöverdelen av körkortsprovet på motorcykel, lågfart, högfart och inbromsning. Filmen visar tydligt vad som avses med krypfart och hur de olika delarna ska gå till. Syftet är att filmen ska bidra till att körkortstagare kommer väl förberedda till körprovet och att filmen på ett informativt sätt ska förmedla hur manöverprovets tre delar går till. Filmen betonar även vikten av att utbilda sig och genomföra körprovet på en motorcykel som har rätt storlek och höjd samt att komma väl förberedd till provet. Det särskilda manöverprovet är en del av hela körprovet. Utöver det särskilda manöverprovet ska även en säkerhetskontroll göras samt körning i och utanför tätort under minst 25 minuter.

Share

Om Redaktionen