Terrängkörning polisanmäld.

Olovlig terrängkörning har enligt Dalarnas Tidningar skett vid Ersahols klack inom Tryssjöbergets naturreservat. Länsstyrelsen har gjort ett fältbesök vid reservatet och har som tillsynsmyndighet gjort en åtalsanmälan till polisen.

– Vi kunde då konstatera att både två- och fyrhjuliga ekipage kört sönder vandringsleden inom reservatet, berättar länsstyrelsens Michael Horn och tillägger att foton tagits på platsen. I början av december genomförde personal vid länsstyrelsens naturvårdsenhet ett fältbesök i reservatet.

Det är en privatperson som anonymt anmält terrängkörningen till Länsstyrelsen Dalarna. Anmälaren skriver att han, eller hon, ser med stor oro på hur gamla stigar och känsliga myrområden ”mals ner till oframkomliga gyttjehål av fyrhjulingar och motorcyklar”.  Anmälaren skriver vidare att leden, inom reservatet, på myrarna mot Svarttjärn har svåra körskador – på en del ställen 30 meter breda – från terränggående motorfordon.

Lederna är snart så sönderkörda att de är utom all räddning och vandrarna hänvisas till stiglöst land. Vi vandrare förväntar oss ett kraftfullt agerande från länsstyrelsen och polisen för att stävja detta ofog och om möjligt lagföra de skyldiga, heter det i anmälan.

Share

Om Redaktionen