STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

MIT arbetar med vätegasdriven MC

MIT Electric Vehicle-teamet testar sin vätgasdrivna motorcykel på Thompson Speedway Motorsports Park i Thompson, CT den 22 oktober 2023. Foto av Adam Glanzman. MIT.

Forskare på Massachusetts Institute of Technology, MIT, i USA ser väte som en stark alternativ bränslekälla i framtiden.

Elmotorcyklar har sina begränsningar med räckvidd och laddning, även om det idag finns lösningar med batteribytesstationer. Dock kräver detta investeringar i infrastruktur som kan ta år att bygga ut. MIT tittar på hur vätebränsleceller kan bana väg för tvåhjulig mobilitet, där Yamaha arbetar med nya idéer i inom samma område. 

MIT:s Electric Vehicle Team har en omfattande erfarenhet av att bygga och tävla med innovativa elfordon, inklusive bilar och motorcyklar, i internationella tävlingar på professionell nivå. Nu försöker de sig på något helt annat, teamet bygger en vätgasdriven elektrisk motorcykel, med hjälp av ett bränslecellssystem, som testbädd för nya vätebaserade transporter.

MIT skriver på sin hemsida att motorcykeln framgångsrikt genomgick sin första fullständiga testbana i oktober. Den är utformad som en öppen källkodsplattform som ska göra det möjligt att byta ut och testa en mängd olika komponenter, och för andra att prova sina egna versioner baserat på planer som teamet gör fritt tillgängliga online.

Teammedlemmar säger att även om batteridrivna bilar fortfarande står inför begränsningar i räckvidd och har problem i samband med brytning av litium och resulterande utsläpp. Så teamet var intresserade av att utforska vätgasdrivna fordon som ett rent alternativ, vilket möjliggör fordon som snabbt kan fyllas på precis som bensindrivna fordon.

Till skillnad från tidigare projekt av teamet, som har varit en del av MIT sedan 2005, kommer detta fordon inte att delta i tävlingar eller tävlingar utan kommer att presenteras på en mängd olika konferenser. Teamet, som består av ett dussintal studenter, har arbetat med att bygga prototypen sedan januari 2023. I oktober presenterade de motorcykeln på Hydrogen Americas Summit och i maj åker de till Nederländerna för att presentera den på World Hydrogen Summit. 

Förutom de två vätgasmötena planerar teamet att visa sin motorcykel på Consumer Electronics Show i Las Vegas.

Den kanske största effekten som prototypen kommer att ha på branschen är det faktum att MIT EV Team utvecklar en sorts lärobok som dokumenterar varje steg i projektet. Allt från konceptualisering, design och tillverkning av enskilda delar kommer att lyftas fram i läroboken och kommer att göras tillgängligt för andra som vill följa i deras fotspår, eller kanske till och med bygga vidare på teamets framsteg.

Aditya Mehrotra som leder projektet är maskinteknikstudent och forskare. Han förklarar att prototypen är mer än bara ”proof of concept”, utan snarare en katalysator för tillverkare runt om i världen att ta väte på större allvar. 

-Vi hoppas kunna använda det här projektet som en chans att starta konversationer kring “små vätgas”-system som kan öka efterfrågan, vilket kan leda till utvecklingen av mer infrastruktur.

Bränslecellsteknik för vätgas har funnits ganska länge nu, men har inte fått det dragkraftsbatteri som elfordon har haft de senaste åren. När fler och fler företag utvecklar vätgasinfrastruktur, kommer det säkert att fungera som ett livskraftigt bränslealternativ och driva inte bara vätgasdrivna fordon utan också vätgasdrivna förbränningsmotorer.