STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

14:e internationella motorcykelkonferensen

Mattias Haasper vid ifZ öppnar konferensen. Bild: MC-Folket.

Den internationella motorcykelkonferensen av Institute for Motorcycle Safety (ifz) har satt standarder för internationellt utbyte av trafiksäkerhetsexperter och publicering av nya forskningsrön om motordrivna tvåhjulingar i decennier. Måndag morgon samlades alla deltagarna från 17 länder vid Koelnmesse Congress-Centrum Nord Rheinsaal i Köln för att del med sig och utbyta senaste trenderna och tekniska utveckling. 

Rundabordsdiskussioner avslutar konferensen med samtal om Vision 2030+: motorcykelindustrins framtid inom EU:s mobilitetsomvandling. Organiserad av ACEM, European Association of Motorcycle Manufacturers. Det var ifjol som ACEM presenterade Vision 2030+.

Vid evenemanget diskuterade branschledare och beslutsfattare från Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, Internationella transportforumet och Världshälsoorganisationen nyckelfrågor som den gradvisa avkarboniseringenen av tvåhjulingar genom elmotorer och e-bränslen, förbättrad miljöprestanda och pågående ansträngningar för att ytterligare förbättra säkerheten för motordrivna tvåhjulingar.

En höjdpunkt under konferensen var rundabordsdiskussionen med högt uppsatta deltagare, som anordnades av ACEM, European Association of Motorcycle Manufacturers. Det var organisationens generalsekreterare Antonio Perlot som agerade moderator under rubriken: Vision 2030+ Motorcykelbranschens vision mot hållbar mobilitet i Europa.

Bland talarna fanns Michele Colaninno som är direktör för Piaggio & C. S.p.A. och chef för global strategi och produkt samt ACEM-president.

Eric de Seynes, VD och koncernchef Yamaha Motor Europé och ACEMs vice ordförande.