STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

1500 kvinnor om jämställdhet

2022 Women Motocross World Championship. Bild: FIM.

Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) och kommittén Women in Motorcycling Commission (CFM) har genomfört en undersökning där man frågade över 1500 kvinnor som tävlar, reser runt och arbetar inom motorsport hur CFM kunde uppmuntra kvinnor, öka deras deltagande och därmed ha en positiv inverkan på jämställdheten.

Urvalsgruppen representerar alla kontinentala förbund och 47 nationaliteter, i åldrarna under 18 till 65+ tävlar mestadels i motocross (24,91 %) följt av andra grenar, särskilt enduro (14,88 %) och trial (11,07 %). 

Enligt undersökningen är körningen det som motiverar kvinnor i tävlingar och touring (33,57 % respektive 41,30 % av de tillfrågade). När det gäller att tävla säger 60,73 % att det inte spelar någon roll om de tävlar med män eller kvinnor, medan 9,45 % skulle föredra att delta i en tävling specifikt mot män.

Att få barn har ingen inverkan på deras möjlighet att köra, hävdar 68,86 % motorcykelmammor. Även om det inte är det största hindret säger 6,69 % av de svarande från racing och 6,81 % från touring att deras personliga utrustning är ett störande element. Även om siffrorna verkar relativt låga, är det en kamp för 42,98 % av de svarande att hitta rätt, lämplig utrustning i butik. Detta framhölls också i kommentarerna, många klagade på att utrustningen var oöverkomlig, inte tillräckligt flexibel för att passa kurvigare kroppar och, över lag inte mångsidig och vanligtvis presenterad i könsmässiga färger. Detsamma gäller vikten och storleken på motorcyklarna, vilket stör 16,93 % touring- och 10,63 % tävlingsförare från FIM:s urval. Lägre och lättare motorcyklar med samma kraft efterfrågades i kommentarerna, liksom, generellt sett, bättre support från tillverkarna.

När det gäller att arbeta i branschen var CFM glad över att se att 29,27 % av de tillfrågade var mycket nöjda och 45,53 % nöjda med sin professionella karriär, trots att de måste vara tuffa eftersom 56,10 % av de svarande angav att det var svårare att få tag jobbet som kvinna. Med 57,26 % som hävdade att det inte fanns någon löneskillnad jämfört med sina manliga kollegor, sa tyvärr 39,50 % att de inte hade tillgång till samma karriärmöjligheter som män. Respondenterna föreslog att ha fler kvinnor i ledande positioner som ett sätt att vägleda och skapa medvetenhet. Detta skulle också bidra till att täppa till generationsgapet, som för närvarande finns, eftersom unga kvinnliga talanger inte är särskilt motiverade att arbeta för det äldre, mestadels manliga befälet. Att öka jämställdhetsutbildningen för män och kvinnor i hela branschen var också något som föreslogs.