STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

4 japanska tillverkare = forskningsorganet HySE

MC-tillverkarna Yamaha, Honda, Kawasaki och Suzuki tillkännagav idag gemensamt att de har fått godkännande från ekonomi-, handels- och industriministeriet att bilda en teknisk forskningsförening som heter HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology) för att utveckla vätgasdrivna motorer för små mobilitetsfordon. 

I pressmeddelandet står:

För att förverkliga ett koldioxidsnålt samhälle är det nödvändigt med en flervägsstrategi för att ta itu med olika frågor inom mobilitetssektorn, snarare än att fokusera på en enda energikälla. Mot denna bakgrund tar forskning och utveckling inriktad på kommersialisering av mobilitet med motorer som drivs av vätgas – som anses vara en nästa generations energikälla – fart.

Användningen av vätgas innebär dock tekniska utmaningar, inklusive snabb flamhastighet och ett stort antändnings-område, vilket ofta resulterar i instabil förbränning, och den begränsade bränsletankens kapacitet vid användning i små mobila fordon. 

För att ta itu med dessa frågor är medlemmarna i HySE förpliktigade att bedriva grundläggande forskning, dra nytta av sin rikedom av expertis och teknologier för att utveckla bensindrivna motorer, och strävar efter att arbeta tillsammans med det gemensamma uppdraget att upprätta en designstandard för små mobilitetsfordon med väte-driven motor och att främja grundforskningen på detta område.

Medlemmarna i HySE kommer att fortsätta att fördjupa sina samarbetsrelationer för att tillhandahålla en mängd olika små mobilitetsalternativ till användare och möta deras olika behov, och därigenom bidra till förverkligandet av ett nollutsläppssamhälle.

Kenji Komatsu, nominerad styrelseordförande för HySE och verkställande direktör för tekniskt forsknings- och utvecklingscenter, Yamaha Motor Co. Ltd., kommenterar: 

-Vi är oerhört glada över att kunna meddela den planerade bildandet av föreningen. Det finns många utmaningar i utvecklingen av vätgasdrivna motorer, men vi hoppas att föreningens verksamhet främjar grundforskningen för att möta dessa utmaningar. Vi är engagerade i den här strävan med en känsla av mission att bevara användningen av förbränningsmotorer, vilket är ett uttryck för de långvariga ansträngningar som våra föregångare har investerat.