STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Acem:s konferens med blicken framåt

Bild: Acem.

European Association of Motorcycle Manufacturers, Acem, höll igår sin 15:e konferens, med temat: The Motorcycle Industry’s Vision for Decarbonisation. 

Under evenemanget samlades representanter från industri- och teknikexperter för att diskutera motorcykelindustrins senaste initiativ inom området för koldioxidutsläpp, inom ramen för EU:s klimatmål och branschens Vision 2030+. Representanterna fick sällskap av en panel av offentliga ledare från EU, samt på lokal nivå, för att ta itu med nuvarande och framtida politik för att placera Europa på vägen mot klimatneutrala transporter. Mötet fokuserade på nuvarande och framtida tekniker kopplat till noll-utsläpp, vilket understryker hur branschen bäst kan bidra till kampen mot klimatförändringar, och de reglerande och tekniska hinder som fortfarande måste åtgärdas.

Huvudämnen var: Hållbar mobilitet och motorcykelkörning vid horisonten 2030–2050 – teknologiska alternativ för att uppnå noll koldioxidutsläpp till exempel via elektriska drivlinor, utbytbara batterier, syntetiska bränslen, väte, hybriddrivlinor. Samt motorcykelindustrins ekonomiska konkurrenskraft i Europa; stads- och fritidsmotorcyklar över hela Europa samt dekarbonisering av vägtransporter, det vill säga en strukturförändring som tar bort fossila bränslen från energiproduktionen.