STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Arai RX-7V FIM Racing#2

Arai Circuit Racing-hjälmen, RX-7V FIM Racing#2-modellen, är den första under FRHPhe-02. Bild: FIM.

FIM-homologering har beviljats för den nya Arai Circuit Racing-hjälmen, RX-7V FIM Racing#2-modellen, vilket är den första under FRHPhe-02.

Fas 02 av FIM Racing Homologation Program för hjälmar (FRHPhe-02) lanserades i november 2022. Denna fas 02 har etablerats, i samarbete med hjälmtillverkarna, för att definiera en ny standard som går utöver de befintliga på marknaden, till exempel UN ECE 22.06, Snell M2020, JIS T8133 samt över FRHPhe-01.

I förhållande till de standarder som tidigare nämnts har FRHPhe-02-standarderna genomgått en förbättrad och mer fullständig utvärdering av deras prestanda, förutom att de tidigare certifierats som överensstämmer med en internationell standard. Detta inkluderar bland annat nya stötar och tester, såsom nya slagtester mot sneda städ, slagtester mot halvsfäriska städ ett kindkudde-test med snabb borttagning och införandet av en skallfraktur Kriterium (SFC).

FIM avser att fortsätta öka säkerhetsnivån för förare med den nya FIM-hjälmstandarden FRHPhe-02, som kommer att rekommenderas starkt från och med 2025 och blir obligatorisk från och med 2026 för FIM-evenemang. Det förutom för Trial, Pedelecs, SSV och Land Speed World Records.

Denna hjälm kommer med en standard ECE 22.06-certifiering och har framgångsrikt klarat alla tester av FIM Helmet Standard FRHPhe-02.