STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Att köra hoj mellan filer

Motorcyklar är små och lättmanövrerade och kan därför förkorta köer genom att köra mellan filerna. I Sverige, precis som i övriga Europa, är detta en gråzon. Kör du mellan filerna i en rimlig hastighet och på ett sätt som inte bedöms som vårdslöst brukar det inte vara ett problem. Men, det är upp till varje enskild polisman att bedöma vad som är vårdslöst.

Dem amerikanska motorcykelinstruktören Bret Tkacs är mest känd för sina terräng- och äventyrsvideor om motorcykelteknik på YouTube. Han kör även många mil på landväg. I den här videon ger han några bra tips för fildelning, och några goda råd för att göra det säkert.

Här kan du titta på filmen: https://youtu.be/tStfBZs4_X4

Här tips från SMC

Det finns inget förbud att köra om ett fordon i ditt eget körfält på vänster sida. Men, kör du om i samma körfält ska du ha ett säkerhetsavstånd till den du kör om. Du har ingen självklar rätt att använda utrymmet.
I långsamma köer är det OK att byta fil eller ligga mitt på linjen om du gör det på ett säkert sätt.
Anpassa hastigheten när du passerar en kö som rör sig. Skillnaden mellan din och köns hastighet bör inte vara högre än 10 km/h. Då har du chans att göra en bedömning av din omkörning för varje fordon du kör om.
Kör om på ett sätt som inte skrämmer upp dina medtrafikanter eller irriterar dem i onödan.
Tänk framåt på vad bilisterna kan tänkas göra så minimerar du risken. Bilister kan göra plötsliga filbyten, öppna bildörrarna eller helt enkelt tränga dig eftersom man inte vill att du ska komma fram före i kön.
Kör in bakom närmaste bil i kön när kön börjar röra sig snabbare och följ flödet.
Använd blinkers vid filbyten.
Undvik att stå allra sist i en kö med tanke på att du sitter oskyddad på din motorcykel och kan råka riktigt illa ut om någon kör in i kön bakifrån. Försök placera dig och din motorcykel mellan bilarna i kön.
Använd varningsblinkers eller bromsljus för att de som kommer bakifrån ska upptäcka kön snabbare.

Ta detta som SMC:s tips och inte som lagtext. Det är alltid upp till den enskilde polismannen att avgöra vad som är vårdslös körning.