STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Brandsläckare för elfordon

Brandsläckare för eldrivna fordon. Bild Rosenbauer.

Fordon kan fatta eld vid en trafikolycka, en avsiktlig skada eller andra incidenter. Räddningstjänsten har kunskap att hantera bränder med olika bränslen. Men, det är betydligt mer komplicerat att hantera bränder i elfordon.

Idag finns det ingen riktigt definierad metod för att hantera ett litiumbatteri som riskerar att fatta eld, eller har börjat brinna. Förutom att branden kan orsaka explosioner så är batteribränder är mycket svårsläckta och sprider mycket giftiga gaser.

Det österrikiska företaget Rosenbauer har under två år utvecklat ett specifikt system och tagit fram en släckare i form av en fjärrmodul. Släckaren består av två delar. Den första möjliggör kontroll från några steg bort och den andra för att driva vattnet in i batteriet. Systemets särdrag är att det levererar ett vattentryck på flera ton som kan perforera batteripaketet för att översvämma cellerna och därmed sätta stopp för branden.

Rosenbauer tar nu emot beställningar och de första leveranserna förväntas ske i början av nästa år.