STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Brittiskt samarbete mot potthål

Bild: SMC.

Potthål i vägbanan är ett problem och som alla trafikanter vet kan vara dyrt och i vissa fall farligt att stöta på under färden, speciellt som motorcyklist. 

I Storbritannien har ett antal trafikantgrupper bildat en allians kallad The Pothole Partnership, vars enda syfte är att hjälpa till att förbättra situationen för alla.

Inom det nya partnerskapet finns National Motorcyclists Council, British Cycling, IAM RoadSmart, British Motorcyclists Federation och maskintillverkaren JCB. Varje medlem representerar olika typer av trafikanter, från motorcyklister, bilister, cyklister och fotgängare. JCB ingår för att hålla flaggan för de som ska ut och laga vägarna.

Automobile Association, en brittisk bilistförening, sammanställer årligen ett Pothole Index, vilket för 2023 framhäver det värsta året av de fem senaste för missöden relaterade till potthål. Sammanställningen avslöjar också att bärgningsbilar kallades ut till 631 852 incidenter kopplat till hål i vägbanan. Statistik från brittiska RAC visar att trafikanter som kör på vägar i Storbritannien löper mer än en och en halv gånger större risk att drabbas av skador på sina fordon orsakade av gropar än för 15 år sedan.

Även hemma i Sverige har vi problem med potthål och Sveriges MotorCyklister (SMC) strävar efter att förbättra förhållandena på vägarna genom att påverka och informera om vikten av vägunderhåll genom olika kanaler och plattformar. 

Detta kan innefatta att rapportera farliga potthål till Trafikverket eller lokala myndigheter för att få till stånd en reparation, samt att delta i utarbetandet av riktlinjer och standarder för vägunderhåll. 

Ser du stora hål, sprickor och andra vägskador som inte är markerade med varningsmärke, kontakta Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921. Det är viktigt att vi hjälps åt att anmäla brister för att öka trafiksäkerheten.