STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

E-bränsle, eFuel, syntetisk bensin, grönt bränsle…

Bild: Porsche.

I samband med att minska utsläppen av växthusgaser är privata fordon avsedda att utvecklas under de kommande åren eftersom reglerna tenderar mot ett förbud mot försäljning av förbränningsmotorer. Och i det här sammanhanget är helelektriska celler och bränsleceller inte de enda alternativen. Vissa tillverkare arbetar aktivt med utvecklingen av syntetiska bränslen, särskilt i Tyskland.

eFuel är ett bränsle som tillverkas genom att man sätter ihop olika molekyler. Enkelt uttryckt: Kolvätemolekyler erhålls genom en elektrolysprocess. Det senare består i att separera syret från vätgas, sedan blandas vätet med CO2 som finns i atmosfären för att göra metanol som sedan får olika tillsatser som ska omvandlas till bränsle.

Till skillnad från blyfri eller diesel, som kommer från petroleumraffinering, kommer molekylerna från förnybara källor. Syntetiskt bränsle har full potential att ersätta raffinerad petroleum i förbränningsmotorer genom att göra det möjligt att presentera en nästan neutral kolbalans mellan dess produktion och dess förbrukning.

Porsche satsar på e-Fuel

I början av 2023 invigde Porsche sin Haru Oni-produktionsanläggning i Chile och startade produktionen av sin eFuel. För det första året tillhandahåller konsortiet som leds av den tyska tillverkaren 130 000 liter e-bränsle. Den dyrbara vätskan är dock reserverad för Porsche Mobil 1 Supercup och forskningsaktiviteter. Gruppen lovar att nå 55 miljoner liter årligen från 2026 och tio gånger mer från 2028.

Porsche planerar att så småningom erbjuda ett eFuel för två euro per liter. 

Men vi har fortfarande väldigt långt dit. I december 2022 släppte det brittiska företaget Zero Petroleum den första syntetiska bränslebehållaren på marknaden med ett pris på runt 2825 euro per liter. 

Den globala oljeförbrukningen uppskattas till 15 miljarder liter varje dag. Ungefär hälften av denna bränsleförbrukning går till bränsle som används i fordonsmotorer. 

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung har också i en studie föreslagit att alla pågående e-Fuel-projekt endast kommer att täcka tio procent av Tysklands behov när det gäller flyg, sjötransport och kemisk industri till 2035.

MotoGP växlar om

Flera experiment pågår redan inom motorsporten, särskilt i MotoGP som delvis kommer att byta till eFuel 2024 innan de konverterar till det helt från 2027. 

Flera motorcykeltillverkare har också uttryckt sitt intresse och startat forskning kring dessa bränslen efter bilden av Ducati eller Yamaha. Och de flesta motorcykeltillverkare kampanjar för dessa syntetiska bränslen, eftersom elektrisk kraft för närvarande inte är lönsam för dem för motorcykeln. särskilt på grund av vikten och storleken på batterierna kontra den autonomi som erbjuds.

Källa: Le Repaire Des Motards