EU förbjuder krom för 2024

krom
krom
Bild: Pixabay.

Euro Weekly News skriver att EU kommer att förbjuda krom, och därmed stoppa en process som “kan avge föroreningar över 500 gånger mer giftiga än de från dieselmotorer.”

Förslaget kom redan 2017 under REACH-direktivet (reglering och säker användning av kemikalier) och Europa fick sju år på sig att ”söka alternativ” till krom.

Det finns för många vackra veteranbilar och motorcyklar i Europa för att helt förbjuda materialet så utfasningen gäller MY2024-maskiner och framåt.

Befintliga maskiner är säkra för närvarande, även om varje färgbyte på ett fordon fortfarande måste rapporteras till Direccion General de Trafico (DGT) och försäkringsleverantörer ”för att följa regler och försäkringar.”