STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

EU-parlamentet nya utkast till körkort

Bild. Fema.

Förra veckan antog ledamöterna i Europaparlamentet vid en plenarsession förslaget till regler om EU-körkort med 339 röster för, 240 emot och 37 nedlagda röster.

Fema skriver att medlemmarna i Europaparlamentet vill att förarna ska vara bättre förberedda på verkliga kör-situationer och vara medvetna om riskerna, särskilt för utsatta trafikanter. Därför bör körning i snö och halka, säker telefonanvändning under körning, döda vinklar, förarassistanssystem och säkerställande av att det är säkert att öppna fordonsdörrarna också vara en del av förarproven för att få ett körkort, tillägger de.

Ledamöterna enades om att körkort ska vara giltiga i minst 15 år för motorcyklar och bilar och fem år för lastbilar och bussar. De stöder inte en minskning av giltigheten av körkort för äldre personer, som föreslagits av EU-kommissionen, för att undvika diskriminering och för att säkerställa deras rätt till fri rörlighet och deltagande i det ekonomiska och sociala livet. 

Ledamöterna kom överens om att låta EU-länderna bestämma om självbedömningen ska ersättas av en läkarundersökning med ett minimum av kontroller av förarnas syn och kardiovaskulära tillstånd. Ledamöterna vill dock att EU:s regeringar ska lägga mer kraft på att öka allmänhetens medvetenhet om mentala och fysiska signaler som kan utsätta en person för risker när de kör bil.

Här är några punkter som antogs i utkastet.

  • Inget obligatoriskt medicinskt test kommer att krävas när ett körkort utfärdas och förnyas.
  • Införandet av prövotid för oerfarna förare på minst två år.
  • 18-åringar kan få körkort att köra lastbil eller buss med upp till 16 passagerare.
  • Införande av digitalt körkort, tillgängligt på mobiltelefon.
  • Fokus bör vara utbildning i riskmedvetenhet.
  • Ingen högre minimiålder för A1-körkortet.