STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Viktig uppmaning från MC-importörerna i Norge

Använd airbag när du kör MC är budskap nummer ett från MC-importörernas Förening inför MC-säsongen 2024. Från vänster: Knut Johansen från Helite som är en av de som importerar airbag för MC till Norge och Per-Anton Vinje, styrelseordförande MCF. Bild: MCF.

Om du kör motorcykel bör du köra med airbag. Det är uppmaningen från Motorcykelimportörernas Förening, MCF. Föreningen, som organiserar de stora motorcykelimportörerna i Norge, går nu aktivt ut för att uppmana alla motorcyklister att använda airbag när de kör motorcykel.

-Airbag är viktigt för alla som kör motorcykel. Det är vårt viktigaste budskap i år. Under 2024 vill vi i vårt attitydskapande arbete fokusera på att det har kommit ny körutrustning som med stor sannolikhet kommer att förebygga eller minska skadeomfattningen i många situationer där det kan gå fel, säger Per-Anton Vinje, styrelseordförande i MCF.

Inom MotoGP har airbag på föraren blivit obligatoriskt. Det har lett till en drastisk minskning av antalet allvarliga personskador.

Nationell handlingsplan för trafiksäkerhet

Airbag för användning på motorcyklar tas också upp som viktigt i “Nationell handlingsplan för trafiksäkerhet på väg 2022-2025.” Planen har utarbetats av Statens vegvesen i Norge, polisen, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, länskommunerna och åtta storstadskommuner. Dessutom har ett antal andra statliga aktörer och intresseorganisationer bidragit till planen, däribland MCF.

Vägdirektören stöder användningen av airbag för MC.

-Det är positivt att MCF riktar uppmärksamheten mot att använda körutrustning av god kvalitet, och airbag som en del av körutrustningen. Det är en av flera mycket viktiga åtgärder för att bidra till att minska antalet skador och dödsfall vid olyckor på motorcykel, säger Ingrid Dahl Hovland, Vägdirektör på Statens vegvesen. 

Statens vegvesen koordinerar säkerhetsarbetet tillsammans med Nationella forumet för MC-säkerhet som etablerades 2021, och som är medlem i MCF.

Forumet samlar och involverar centrala och kompetenta fackmiljöer och ska samarbeta nära med motsvarande forum på länsnivå. Detta är också förankrat i “Nationell handlingsplan för trafiksäkerhet på väg 2022–2025.”

Reflexvästar, attitydfrämjande filmer och airbag

-MCF har i många år arbetat för bättre säkerhet för MC-förare. Genom åren har vi köpt 5000 reflexvästar som delades ut när väst inte var så vanligt, berättar Per-Anton Vinje, som själv är aktiv motorcyklist. 

MCF har också producerat flera filmer om säkerhet och har sponsrat böcker om körteknik och goda upplevelser. Bland annat med Pål Anders Ullevålseter.

Børre Skiaker, generalsekreterare på Kongelig Norsk Automobilklub säger:

-Att använda airbag när du kör MC är mycket viktigt. Jag kommer att bli en aktiv användare när säsongen nu börjar.

Seminarium för att dela kunskap inom branschen

-Vi arrangerar även varje år ett seminarium om MC och deltar i MC-insatser tillsammans med många andra goda krafter hos myndigheterna och organisationer/klubbar, körskolor, Førerutvikling.no och enskilda individer deltar, säger Arve Lønnum, sekreterare i Motorcykelimportörernas Förening.

Målet är att olyckor inte ska inträffa

-Huvudfokus är och kommer att vara att vi som MC-förare ska agera så i trafiken att olyckor inte ska inträffa, vare sig de beror på andras eller våra egna misstag. Det hjälper lite att ha företräde om du blir påkörd av en bil. Utifrån många års studier av dödsolyckorna på MC och trenderna i olycksorsakerna ser vi att “se oss-olyckorna” har blivit färre och färre. Andelen är lägre i Norge än i Europa, säger Arve Lønnum på MCF.

De ser det som ett resultat av många års satsning på synlighet på föraren, på motorcykeln och på hur mc-föraren placerar sig på vägen eller på annat sätt kör defensivt.