STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Tips inför besiktning av hojen

Bild: Bilprovningen.

Snart är det vår och högsäsong för motorcyklar. I jämförelse med övriga fordonsslag är de i gott skick, men av de drygt 33 000 som Bilprovningen besiktade under 2023, hade närmare var fjärde motorcykel brister och fler än var tionde brister som kräver efterkontroll. 

Generellt sett är landets hojar i bra skick jämfört med andra fordonsslag. En förklaring, utöver korta körsträckor, är att de är välvårdade och att säsongen är kort. Ändå visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 att det finns brister i fordonsparken. 

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 33 000 motorcyklar, varav fler än var femte (23,4 procent) hade brister. Ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast och när så är fallet får fordonet användas som vanligt. Högst andel motorcyklar med brister hade Västmanlands län med 30,7 procent och lägst andel Kalmar län med 19 procent. 

Ombesiktning för var tionde motorcykel

Fler än var tionde (12 procent) motorcykel hade brister som kräver ombesiktning. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts. 

Vanligaste anmärkningarna avsåg halvljus, slitna däck, skylt- och stopplyktor, kedjor samt avsaknad av reflex. Många brister kan också hänföras till ”modifieringar” av större eller mindre omfattning som inte kan godtas från trafiksäkerhets- och miljösynpunkt, till exempel ändrad belysning och utbytta eller ombyggda avgassystem som inte uppfyller bullerkraven.

Tips för att förebygga fel

Här är andra goda råd för att underhålla motorcykeln och förebygga fel.

  1. Däck: Kontrollera mönsterdjup, sprickor, skador och lufttryck regelbundet. Däcken slits snabbare vid hög hastighet och extra tung last.
  2. Belysning/lampor: Kontrollera med jämna mellanrum att alla lampor fungerar. Kom även ihåg stoppljuset och skyltlyktan.

Besiktningsintervall för motorcyklar

Motorcyklar kontrollbesiktas för första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.