STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

EU tar hänsyn till CO2-neutrala bränslen i Fit for 55

Europa planerar att minska 55 procent av utsläppen till 2030. Nu har EU-parlamentet under deras senaste sammanträde öppnat för CO2-neutrala bränslen.

Enligt Motorcycle Sports innehåller Europas Fit for 55-plan nu en revidering som stiftar termen ”CO2-neutrala bränslen. En signal om att man insett vikten av biobränslen som ett gott alternativ till elektrisk energi.

Dock ska tilläggas att ändringsförslaget godkändes som en del av ett lagstiftningsärende som utarbetats av Europaparlamentets plenarsession och ger plats för biobränslen som ”främjas av Italien i EU:s komplexa lagstiftningsmekanismer” för den tunga transportsektorn, bilar och MC.

Förhoppningsvis kommer CO2-neutrala bränslen i Fit for 55 så småningom att överföras från tunga transportfordon till fordon för persontransport.

Det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra inom Fit for 55-planen, och nu har ett steg tagits genom att öppna för koldioxidneutrala bränslen.

EU-kommissionen presenterade klimatpaketet Fit for 55 i juli 2021. Det är EU:s mest omfattade satsning någonsin för att skynda på klimatomställningen och ska bidra till att minska EU:s utsläpp med minst 55 procent senast 2030, jämfört med 1990 års nivåer.