STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

EU vill ändra regler för MC-återvinning

Mål för återvinning, och säker bortskaffande av vissa vätskor och tungmetaller, fastställs av EU-direktivet om uttjänta fordon (ELV), som hittills inte har omfattat MC. Nu överväger EU-kommissionen att lägga till ytterligare byråkrati till världen av tvåhjulingar, vilket kan leda till att ”återvinning” av motorcyklar endast ska ske vid speciella anläggningar, som gällande bilar. Direktivet nuvarande mål för återvinning är 85 procent, och 2019 var EU-genomsnittet för återvinning av fordon 86,9 procent.

Federation of European Motorcyclists (FEMA) har slagit tillbaka mot planerna på att inkludera motorcyklar i ELV-direktivet genom att peka på bevis på att motorcyklar redan vid slutet av sin livslängd återvinns i omfattande utsträckning.

SMC genomförde nyligen en undersökning av fem skrotanläggningar, vilka sammantaget hanterar 500–700 motorcyklar per år, och fann att 80–100 procent av varje motorcykel återvanns. Delar renoverades eller såldes vidare som de var, och komponenterna fortsatte att spela en roll för att hålla ett annat fordon på vägen och resten återvinns inom gällande riktlinjer för plast, vätskor och metall.

FEMA hävdar att inkludering av motorcyklar i ELV-direktivet skulle öka byråkratin och få konsekvenser för klassiska och historiska motorcyklar, som behöver originalreservdelar för att kunna hålla sina hojar på vägen om det inte vore för bärgade och renoverade delar. FEMA tillägger att man vill att demontering av en MC provat ska vara tillåten inom direktivet samt att historiska motorcyklar är undantagna. En ny lagstiftning om uttjänta fordon kan sätta stopp för att detta görs privat.

SMC är medlem i FEMA och jobbar aktivt med frågan.