STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Europas MC-förare vill ha fri parkering

Bild: FEMA.

Europas motorcyklister vill att MC-parkering ska vara gratis, och att platser där hojarna får parkeras ska vara tydligare. Det visar en undersökning från FEMA, Federation of European Motorcyclists ‘Associations.

Nästan 90 procent av de som svarade säger att motorcyklar bör tillåtas att parkera var som helst så länge det inte orsakar störningar eller störningar för andra trafikanter, med en konsensus som finns oavsett nationalitet.

Endast 42 procent av de tillfrågade sa att de tyckte att det var tydligt att förstå var det är okej att parkera sin motorcykel, medan endast 15 procent tyckte att det var tydligt när de reser utomlands. I detta avseende måste kommunikationen från lokala myndigheter till trafikanterna förbättras.

67 procent tyckte att MC-parkering borde vara åtskild från bilparkering, medan endast 38 procent sa att deras egen arbetsplats, eller skola, har en dedikerad parkering för motorcyklar. 

Att använda en motorcykel eller någon annan motordriven tvåhjuling för att pendla minskar avsevärt trafikstockningar och förbättrar rörligheten i städerna.

74 procent uppgav att de gärna skulle betala för parkering så länge det finns faciliteter på plats för att göra detta till en enkel och säker process, inklusive stöldskyddsåtgärder och platser för förvaring av hjälmar och annan utrustning.

25 procent vill dock inte betala, oavsett faciliteter. 44 procent är villiga att betala motsvarande en fjärdedel av vad en bilägare betalar och 22 procent är villiga att betala halva priset för en bilparkering och fyra procent är villiga att betala samma pris som en bil.

Trots den höga andelen människor som är villiga att betala för att parkera sin hoj där det finns faciliteter så uppger nästan 70 procent att det inte är acceptabelt att ta betalt för parkering där det inte finns några faciliteter.

Totalt svarade 3 861 personer från 38 länder på enkäten, du hittar hela undersökningen här: 

https://www.femamotorcycling.eu/wp-content/uploads/documents_library/COM_results_parking_survey_fema2022.pdf