STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Frankrike installerar anti-bullerkameror

Den franska nättidningen News 24 skriver att en bullerkamera nu är i bruk i Saint-Lambert-des-Bois, väster om Paris. Det efter en första fas av tester. Syftet är att identifiera ägare till fordon som överskrider en viss tröskel för tolererat buller, särskilt på grund av modifierade avgasrör. Beslutet är en del av lagen om mobilitetsorientering som Frankrike antog 2019.

Den speciella enhet är utvecklad för att spela in fordonsljud, utrustad med en 360-graderskamera och fyra mikrofoner. Systemet är framtaget av Bruitparif, och går under namnet ”Medusa”. Den kan i teorin identifiera fordon som är för bullriga, även i mörker, genom att registrera registreringsskyltar.

Det är främst i stadsområden där hastighetsgränsen är 50 kilometer i timmen som det blir aktuellt med dessa kameror. Under 2022 utökar man experiment, och den så kallade provperioden ska enligt uppgift pågå i cirka två år.

I dagsläget är kamerorna utformade för att fungera som en förebyggande åtgärd och kommer ännu inte att leda till böter. Men, i framtiden kan överträdare dömas till böter. Enligt tidningen Le Parisien kan böterna då landa på runt 1350 kronor.

Den här typen av kameror, eller ljudradar, har fler länder testat på vissa platser, tilll exempel i Kanada, Storbritannien och USA.