STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Frankrike och Finland vägrar EU:s besiktning

Bild: FEMA.

De båda länderna följer i Danmarks spår, som efter månader av debatt avfärdade EU:s nya årliga regler för MC-besiktning när man antog sina egna vägkontroller för MC den 1 januari 2022. Efter godkännande av danska myndigheter så bestämmer varje besiktningsställe motorcykelns drifttillstånd och buller. De MC-ägare som inte klarar godkännandet får böter på cirka 3400 kronor. Om en förare drar på sig en sjätte överträdelse kostar det 25 000 kronor.

Frankrike och Finland kommer dock inte att dela ut några höga böter. I stället för att implementera sin egen regleringspraxis har länderna varit ovilliga att anta de nya EU-pålagda restriktionerna. 

Det franska motorcykelförbundet (FFM) och det franska förbundet för arga motorcyklister (FFMC) stod fast vid regeringens beslut samtidigt som de lovade att hjälpa till att minska bullret och förbättra samhällsrelationerna.

Det finska transport- och kommunikationsministeriet försäkrade Finlands Motorcyklistförbund (SMOTO) att landet inte skulle anta EU:s årliga besiktningar. Styrelsen konstaterade också att nuvarande åtgärder redan är tillräckliga för trafiksäkerheten. Naturligtvis är FFMC och SMOTO medlemmar i Federation of European Motorcyclists Associations (FEMA), och organisationen backar fullt ut de franska och finska MC-förarna.

-Diskussionen om den periodiska tekniska inspektionen av motorcyklar är en mycket gammal diskussion där olika parter hävdar att det gynnar trafiksäkerheten. Det finns dock inga bevis för att motorcyklarnas tekniska skick spelar en betydande roll vid olyckor. De befintliga rapporterna om motorcykelolyckor pekar alla i motsatt riktning: motorcyklarnas tekniska tillstånd spelar bara en mycket marginell roll vid olyckor. Utbildning av trafikanter, beteendeaspekter, infrastruktur och efterlevnaden av befintliga trafikregler spelar en mycket större roll för trafiksäkerheten än vanliga tekniska kontroller, säger FEMA:s generalsekreterare Dolf Willigers.