STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Frankrike väljer bort besiktning

EU har beslutat om en enhetlig reglering gällande teknisk kontroll av fordon. Motorcyklar registrerade i Frankrike har innan regleringen inte krävt någon allmän besiktning av ett kontrollorgan, med fasta intervall. 

Så, den 1 januari i år skulle Frankrike infört en obligatorisk allmän besiktning för alla motorcyklar och skotrar från 125 kubik. Men, landets beslutfattare ville kolla hur det hela skulle kunna genomföras utan att uppröra motorcyklister för mycket, och introduktionen sköts upp till den 1 januari 2023.

Nu verkar det klart att en huvudbesiktning för motorcyklar inte kommer att bli aktuell nästa år. Anledningen är att det europeiska direktivet från 2014 ger möjlighet att avvika från den tekniska inspektionen om åtgärder vidtas för att främja trafiksäkerheten. Med detta som grund har sex möjligheter nu presenterats för Europeiska kommissionen, av vilka några redan har implementerats.

Dessa är:

En konverteringspremie för köp av en elektrisk motorcykel

Införandet av bullermätare

Påföljder för ej godkända eller manipulerade avgassystem

Bättre utbildning om säkerheten för tvåhjulingar, även när det gäller utrustning Införandet av den säkerhetsutbildningen (ovan) för B-körkort

Miljövänlig körning och undvikande av buller för A1- och A2-kort.