STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Helmet Road Safety Manual 2.0

Bild: WHO.

År 2006 släppte Världshälsoorganisationen (WHO) ihop med andra aktörer den första upplagan av Helmet Road Safety Manual. Under de senaste 17 åren har nya data, utvecklingar och forskning påverkat både säkerhetsstandarder för hjälmar och tillverkningsmetoder. 

För att möta behoven hos dagens förare publicerade WHO den andra upplagan av Helmet Road Safety Manual den 5 april 2023. 

Främst koncentrerar sig WHO på att nå fram till låg- och medelinkomstländer i de senaste riktlinjerna. 42 procent av West Kenyas förare av motordrivna tvåhjuliga erkände att de fått huvudskador. I Vietnam inkluderar 70 procent av alla motorcykelrelaterade sjukhusinläggningar huvudskador. Taiwan och Kina rapporterar liknande siffror, där huvudskador på motorcykel står för 71 procent av alla fordonsbaserade huvudskador. 

Som svar på dessa siffror menar WHO att ”hjälmar minskar risken för dödsfall med över sex gånger och hjärnskador med upp till 74 procent.”

För att minska alla dödsfall till följd av trafikolyckor måste åtgärder som syftar till att öka användningen av hjälmar tillämpas som en del av en bredare övergång till ett säkert system för vägsäkerhet och mobilitet.

I riktlinjerna lyfter WHO att myndigheter måste införa lagar, ramar och åtgärder för att öka tillgängligheten och användningen av säkra kvalitetshjälmar.