STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Hur du bäst nyttjar hojens backspeglar

De flesta förare placerar sina speglar för att ge samma vy bakåt, vilket resulterar i en duplicerad bild och en mycket smalare översikt. Genom att vinkla speglar utåt kan föraren expandera och optimera sikten bakåt samtidigt som man ser allt bakom. 

Nästa gång du sätter dig på hojen, ta en noggrann titt i varje spegel. Vad ser du? Är utsikten i den vänstra spegeln praktiskt taget densamma som i den högra spegeln? Hur mycket av utsikten bakom dig kan du se i båda speglarna?

Om vyn till stor del dupliceras, försök att vinkla båda speglarna utåt för att utöka bredden på din övergripande vy. Den idealiska justeringen gör att du kan se ett fordon direkt bakom i båda speglar men med minimal överlappning av den bilden. Du bör ha en distinkt annorlunda syn dör den vänstra spegeln bör avslöja mer av utrymmet intill din hoj till vänster, där bilar passerar, och den högra spegeln bör utöka sikten av utrymmet till höger, där anslutande fordon kommer från. Detta utökar avsevärt din totala sikt bakåt.

När vi pratar speglar är det ett bra tillfälle att fundera över vad andra förare ser. Bilförare har en backspegel monterad på vindrutan som ger precis vad namnet antyder: en bakåtblick. Bilar har också två sidospeglar monterade på utsidan av fordonet på höger och vänster sida. Tyvärr är dessa speglar vanligtvis justerade inåt för att ha samma vy bakåt som den inre spegeln. Det betyder att fordon, inklusive våra motorcyklar, lätt döljs från förarens synvinkel. Var uppmärksam när du kör, om du inte kan se deras reflektion i spegeln, kan de inte se dig!