STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Inga extra EU importskatter på MC från USA

Bild: Fema.

EU förlänger upphävandet av rebalansering av tullar på USA-produkter vars syfte är att justera eller omvärdera tullavgifterna för att uppnå en jämnare eller rättvisare handelsbalans mellan länder. Det skriver Fema på sin hemsida.

Under 2018 undertecknade den dåvarande presidenten Trump två proklamationer om att införa ytterligare tullar på tio procent respektive 25 procent på viss import av aluminium- och stålprodukter till USA, vilket införde tullar på 6,4 miljarder euro av europeisk stål- och aluminiumexport. Dessa åtgärder följde undersökningar som utförts av det amerikanska handelsdepartementet, som drog slutsatsen att importen av dessa produkter hotade USA:s nationella säkerhet och rekommenderade åtgärder för att begränsa importen.

Som svar införde EU rebalansering av tullar på USA:s export till EU till ett värde av 2,8 miljarder euro; detta inkluderade importtullar för amerikanska produkter som Harley-Davidson motorcyklar, vilket gjorde dessa motorcyklar mycket dyrare för europeiska konsumenter.

Fema, där SMC är medlem, har upprepade gånger kontaktat EU-kommissionen och förklarat att införa sanktioner eller importskatter på Harley-Davidsons inte bara kommer att skada amerikaner och amerikansk industri, det kommer också att skada europeiska motorcykelföretag, deras arbetare och familjer. Människor kan förlora sina jobb och sin inkomst om motorcyklar som Harley-Davidsons blir för dyra att sälja. Motorcykelgemenskapen är en global gemenskap och behöver fri handel och fri rörlighet för människor och varor.