STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Ingen höjning av strafftull på MC

Bild från ACEM.

ACEM, The Motorcycle Industry In Europe, välkomnar dagens gemensamma tillkännagivande från EU och USA om att ta itu med rådande skyddsåtgärder på stål- och aluminium.

EU beslöt dock att tillfälligt avbryta fördubbling av tullarna på USA-tillverkade motorcyklar över 500 cc under sex månader. Den nya överenskommelsen träder i kraft den 1 juni 2021.

Trots denna positiva utveckling förblir EU:s åtgärder på 25 procent vilket betyder att amerikanska motorcyklar fortfarande åläggs en 31-procentig strafftull, vilket har en stor negativ inverkan på bilateral handel och på europeiska motorcykelhandlare och kunder. Dessutom är detta tillfälligt upphävande av ytterligare 25 procent i strafftull en tillfällig åtgärd, om en gemensamt uttalande inte nås de närmaste sex månaderna. 

ACEM stöder alla EU:s och USA:s ansträngningar för att snarast trappa ner denna handelskonflikt och återgå till icke-bestraffande tullnivåer så snart som möjligt.