STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Ingen MC-Mässa 2025

SMC och MC-Folket på plats under årets MC-Mässa. Bild: MC-Folket.

MC-Branschen, McRF, kunde slå fast att årets MC-Mässa i Älvsjö i stort var en framgång, det trots utmaningar i form av lågkonjunktur och ökade kostnader.

Men, nu har McRF:s styrels tagit beslut om att man inte kommer att arrangera någon MC-Mässa 2025. Efter ett omfattande utvärderingsarbete kom man fram till att effekterna av pandemin och efterdyningarna av densamma har förändrat förutsättningarna för såväl leverantörer som återförsäljare och kunder, som till exempel digitala forum.

Kort, det finns idag inte affärsmässiga förutsättningar att arrangera MC-Mässan varje år.

Vi får se om mässan återvänder till 2026.