STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

International Motorcycle Road Safety Conference

Bild: Fundación Ibercaja.

Förra veckan hölls International Motorcycle Road Safety Conference, som främjades av ANESDOR och Dirección General de Tráfico (DGT) i Zaragoza, Spanien. 

Mer än 400 deltagare fick möjlighet att utbyta och diskutera med experter från institutioner, industri, forskningscentra, användare och infrastrukturoperatörer om olika säkerhetsstrategier. 

Det gemensamma målet är att minska antalet olyckor och samtidigt öka medvetenheten om mopedernas och motorcyklarnas betydelse för hållbarhet, mobilitet och effektivitet i städer och vägnät.

Första dagen ägnades åt presentationer som speglar vikten av samarbete mellan alla aktörer på internationell, nationell och lokal nivå. Inkluderande politik och god praxis måste anpassas och integreras beroende på säkerhetskontexten från FN eller EU till städerna. Användare måste alltid vara i centrum och dra nytta av den senaste utvecklingen av utrustningen eller fordonet. Offentligt och privat samarbete är nyckeln till en framgångsrik implementering av detta ramverk.

Den andra dagen fokuserade på samordningen av säkerhetstriangeln, det vill säga användare, fordon och infrastruktur, för att fullt ut uppnå Safe System Approach. Ingen kan lämnas efter och åtaganden är nödvändiga från alla. Innovation och betyg är nödvändiga inte bara i fordonet utan också i vägelementens anpassningsförmåga.

ACEM stödde aktivt evenemanget genom att bidra till agendan och delta med presentationer och moderering. Som en del av det delade ansvar arbetar ACEM nära på europeisk nivå med de institutioner som hjälper till i ämnen som körkortet, det framtida trafiksäkerhetspaketet, det nya ramverket för väginfrastrukturhantering eller utvecklingen av ny teknik som representerar ett stående åtagande för branschen.