STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Jesper Christensen och Roger Berzell roller i FIM

Jesper redovisar arbetet i kommittén CPM under årsstämman.

Fédération Internationale de Motocyclisme, FIM, är det Internationella Motorcykelförbundet med säte i Genève, Schweiz, grundat 1904. FIM sanktionerar världsmästerskapen i de stora motorcykelsporterna och även världsmästerskap i snöskotersporter. FIM organiserar även större träffar för motorcyklister och arbetar med frågor utanför motorsporten via sju kommittéer.

I samband med årsstämman i Rimini, Italien, den tredje december godkände styrelsen utnämningar av kommittéernas direktörer, ledamöter och experter för 2023–2026. 

SMC:s generalsekreterare Jesper Christensen blev omvald som ordförande i kommittén för Mobility, CPM. Ett stort globalt uppdrag där Jesper är nu inne på sin tredje mandatperiod. 

CPM försvarar motorcyklisters rättigheter som medborgare och konsumenter. Kommissionen arbetar med säkerheten för förare på vägen samt även kvaliteten och säkerheten för produkter som används inom motorcykling. Den ger råd till FIM Management – särskilt i förhållande till internationell och EU-lagstiftning som i allt högre grad påverkar MC. Den stöder också de kontinentala organisationer och FIM:s nationella förbund, och förare i allmänhet, i hanteringen av nationella regeringar och myndigheter. Det arbetet har en stor roll i främjandet av förarutbildning. Idag finns det en ökad överlappning mellan trycket på MC-körning generellt och motorsportintressen så arbetet hjälper alla FIM. Ett gott samarbete upprätthålls med industrin – både tillverkare och företag som levererar tillbehör.

Roger Berzell, som har rollen som nationell samordnare på SMC, blev invald i kommittén för Touring & Leisure, CTL.

Kommittén ska studera och samordna all verksamhet som syftar till att skapa särskilda tjänster för motorcykelturister och utveckla vägbaserad motorcykelkörning som ett legitimt rekreations- och transportmedel. Även leda de turistsammankomster som organiseras under FIM:s fana och utarbeta de regler som gäller för dem samt att leda vissa internationella mästerskap som är särskilt utformade för att involvera turförare. CTL ska också samordna icke-konkurrensutsatt verksamhet som involverar historiska motorcyklar i samarbete med nationella och internationella organ som är verksamma på detta område.

SMC:s internationella arbete är viktigt då vi lever i en värld där många beslut fattas utanför Sveriges gränser. Det internationella engagemanget är något som beslutats av SMC:s årsmöte.