STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Klimatplaner ger möjligheter för motorcyklar

Bild: FEMA.

FEMA står för Federation of European Motorcyclists’ Associations, och representerar europeiska motorcyklister. Ordförande är Dolf Willigers och han säger att: Motorcyklar är inte problemet utan en del av lösningen och passar bra med nuvarande klimatambitioner.

Hojarnas bränsle- och materialeffektivitet kan ge möjligheter i en miljö där koldioxidutsläpp och minskning av vikt och material är de nya målen.

Den 14 juli 2021 presenterade EU-kommissionen sina planer på att minska CO2-utsläppen. En del av deras planer är ett förbud mot försäljning av nya fordon som inte har noll CO2-utsläpp. Motstånd uttrycktes snabbt av lagstiftare, sociala grupper, industriella intressenter och andra som såg nackdelar med dessa planer. 

Bland kritiken lyftes:

brist på teknisk neutralitet

ett fokus som är för mycket på en lösning, ignorerar andra lösningar som leder till sårbarhet och eventuella negativa effekter på den vetenskapliga och ekonomiska utvecklingen.

risken för allt höga kostnader, särskilt för utsatta grupper med lägre inkomster.

förlust av jobb som inte kan ersättas av andra jobb.

inte tillräckligt med el från förnybara källor, ett föråldrat och otillräckligt nät.

en mycket lång övergångsperiod för vilken det inte skulle finnas några bestämmelser.

befintliga fordon kommer att användas längre än de borde ur ett miljöperspektiv eftersom ägarna inte vill eller kan ersätta dem med elfordon.

Här är lösningen som FEMA stödjer: batteridrivna elmotorcyklar och andra lätta (L-kategori) fordon för användning i städerna på korta sträckor och för långa sträckor och fritidskörning, motorcyklar med förbränningsmotor på förnybara koldioxidsnåla bränslen.

Det finns en annan fråga, menar Dolf Willigers, som blir uttryckt allt oftare. Bilar, särskilt elektriska och hybridelektriska, blir alldeles för tunga. Där en medelklassbil för 20 år sedan knappt vägde mer än 1200 kilo, väger nya modellbilar numera ofta mer än 2000 kilo. En vikt som måste sättas igång, vilket är dåligt för bränsleekonomin. Men det innebär också mer slitage på fjädring, däck och vägytor, behovet av att anpassa väginfrastrukturen (barriärer) till denna högre vikt och en högre risk för andra, särskilt utsatta, trafikanter vid en olycka. Dessutom innebär högre vikt att mer används för att tillverka fordonet, vilket innebär mer användning av, ofta sällsynta och dyra, produkter och mer CO2-utsläpp under tillverkningsprocessen. Högre vikter är dåligt för miljön och för trafiksäkerheten.

Bli av med tunga bilar och skåpbilar där det är möjligt och använd fordon i kategori L som motorcyklar. Motorcyklar är mindre, lättare, förbrukar mindre bränsle, tar mindre plats, använder mindre material för att producera och släpper under hela sin livscykel ut mycket mindre CO2 och andra växthusgaser, förorenande material och partiklar än bilar. Motorcyklar är inte problemet utan en del av lösningen och passar bra med nuvarande klimatambitioner.

Du kan läsa hela texten här: https://www.femamotorcycling.eu/climate-and-motorcycles/