STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

MC-sektorn är en viktig aktör

Bild ACEM.

Ny forskning från Oxford Economics belyser de ekonomiska fördelarna med tvåhjulingar i Europa. Motorcykelsektorn i EU och Storbritannien stöder cirka 389 000 jobb genom olika aktiviteter, inklusive tillverkning av hojar, delar, tillbehör, personlig skyddsutrustning samt motorcykelrelaterade aktiviteter.

Studien har funnit att motorcykelsektorn bara under 2019 bidrog med cirka 21,4 miljarder euro av BNP, över hela Europa. När det gäller skatteintäkter genererade motorcykelsektorn och tillhörande verksamhet cirka 16,6 miljarder euro.

Europabaserade MC-företag exporterar varor för cirka 2,1 miljarder euro per år. De viktigaste exportmarknaderna omfattade USA, Schweiz, Australien och Japan. 

En scenarioanalys tyder på att om fem procent av dem som pendlar med bil över hela Europa (5,3 miljoner pendlare) byter till MC skulle den sammanlagda tidsbesparingen bli 21,2 miljoner dagar per år – värderat till 3,3 miljarder euro för dessa användare. I genomsnitt var kostnaden för pendling med motorcykel (545 euro) nästan en tredjedel av vad det skulle kosta att använda en bil (1 435 euro) under ett år.

En genomsnittlig tvåhjuling i den europeiska fordonsparken släpper ut cirka 99 gram CO2/km, alltså mindre än hälften av de 210 g CO2/km som släpps ut av en genomsnittlig bil (bensin och diesel). 

Den ekonomiska betydelsen av motorcykelrelaterade evenemang så som motorcykelsport, MC-mässor och evenemang bidrog med cirka 2,1 miljarder euro till Europas BNP och stödde cirka 38 400 jobb och 1,2 miljarder euro i skattebetalningar.