STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

MC- branschen överträffar nivåerna innan pandemin

Bild: Acem.

Resultaten för helåret 2021 visar att den europeiska motorcykelmarknaden fortsätter att prestera bra, och återhämtar sig efter lock-down 2020 på grund av covid19-pandemin.

Motorcykelregistreringar på fem av de största europeiska marknaderna – Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien – ökade med 7,8 procent jämfört med 2020. Antalet registrerade MC ifjol var totalt 949 400 på de största europeiska marknaderna, jämfört med 880 700 enheter 2020. Det skriver Acem, The European Association of Motorcycle Manufacturers, på sin hemsida.

Nästan alla de viktigaste nationella motorcykelmarknaderna registrerade volymökningar under 2021. Här var Italien den största europeiska marknaden med totalt 269 600 registrerade fordon. En tillväxt på +23,6 procent på årsbasis. Frankrike, den näst största marknaden, växte med +8,5 procent och totat 206 950 motorcyklar. 

Däremot ser man en minskning i Tyskland med 9,7 procent, 199 100 motorcyklar. Här ska tilläggas att Tyskland visade en extrem ökning under 2020. De spanska och brittiska motorcykelmarknaderna växte med åtta respektive drygt tio procent.

Antonio Perlot, Acem:s generalsekreterare, kommenterar det aktuella läget inom sektorn så här:

-Registreringssiffrorna för år 2021 bekräftar en återhämtning av marknaden efter effekterna av coronapandemin under de första månaderna av förra året. Om vi ​​tittar på MC- och mopedregistreringar kombinerat så har de europeiska nyckelmarknaderna vuxit kontinuerligt mellan 2019 och 2021. Om vi betraktar moped- och motorcykelsegmentet separat, hade var och en av dem ett högre antal registreringar 2021 än 2019. Denna uppåtgående trend, under tre år i följd, bekräftar attraktionskraften hos våra fordon.