STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

MC-förare om framtidens omställning

Bild FEMA.

Under juli och augusti 2021 genomförde FEMA en onlineundersökning om klimatutsläpp och ett eventuellt förbud mot försäljning av nya bensindrivna motorcyklar. Undersökningen fanns på 12 språk och besvarades av 23 768 personer (1 188 kvinnor och 22 580 män).

På frågan “Vad tycker du om ett eventuellt förbud mot försäljning av nya bensindrivna motorcyklar?” svarade 93 procent att man avvisar ett sådant förbud. 

Det finns skillnader mellan länderna, men missnöje med ett eventuellt förbud mot försäljning av nya bensindrivna motorcyklar faller inte under 80 procent i något europeiskt land.

Jämfört med undersökningen som FEMA genomförde 2016 så visar svaren på att en större grupp MC-förare skulle vara villiga att köpa en ny motorcykel om äldre hojar, tillverkade innan 2006, skulle förbjudas i städer. Skillnaden är 55 procent 2021 mot 44 procent 2016. 

Av de tillfrågade skulle 44 procent överväga ett annat transportmedel om ett sådant förbud infördes. Skulle myndigheten besluta att stänga ute fossildrivna bilar och MC i städer helt svarade över 76 procent att de kommer att ändra transportsätt, i stället för att byta till en motor med nollutsläpp.

Hela 89 procent av de som skulle vara villiga att byta till en motor med nollutsläpp om fossildrivna transportfordon förbjöds i städer svarade att de inte är villiga att betala mer för en sådan motorcykel än för en MC med bensinmotor.

På frågan vad de skulle göra om försäljning av nya bensindrivna motorcyklar förbjöds skulle drygt hälften sluta köra MC. 39 procent skulle köpa en nollutsläpps-hoj när det inte längre skulle finnas nya bensindrivna motorcyklar. Knappt åtta procent skulle överväga att köpa en nollutsläpps-motorcykel medan det fortfarande finns bensindrivna MC att köpa.

Man kan se en tydlig förändring i attityder på fem år. Idag kan 41 procent av MC-förarna som svarade tänka sig att njuta av att åka motorcykel utan utsläpp, jämfört med 54 procent 2016.

Här kan du läsa mer om undersökningen: www.femamotorcycling.eu