STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

MC kan förhindra transportfattigdom 

Bild: FEMA.

Federation of European Motorcyclists’ Association (FEMA) kräver ett nytt drag för att bekämpa marknadsinflationen med en stigande ökning av levnadskostnader. 

Under rubriken MC måste vara överkomliga för att förhindra transportfattigdom skriver FEMA:s generalsekreterare Dolf Willigers en artikel på organisationens hemsida:

Myndigheter inte bör begränsa motorcyklister genom att beskatta dem lika mycket som bilar eller genom att begränsa tillgången till vissa vägar och städer. Motorcyklar bör behandlas som en lösning för trängsel i städer och som det prisvärda alternativet för bilkörning, kollektivtrafik och cykling. För att uppfylla uppgiften att tillhandahålla transporter till massorna måste motorcyklar vara överkomliga.

Elmopeder och små motorcyklar med förbränningsmotor är fortfarande mycket prisvärda. Större motorcyklar kan vara ganska dyra och större elmotorcyklar är, precis som med bilar, ännu dyrare. Med tanke på den nuvarande utvecklingen av priserna på råvaror i kombination med en snabbt växande efterfrågan från bilindustrin kommer det att förbli så här under lång tid. Desto större anledning att inte fokusera på batteridrivna elfordon och överge förbränningsmotorn för motorcyklar, utan också lämna utrymme för alternativ som eFuels.

Kanske viktigare: Lagstiftare, vägmyndigheter och kommunfullmäktige bör inte begränsa motorcyklister genom att beskatta dem lika mycket som bilar eller begränsa tillgången till vissa vägar och städer utan behandla dem för vad de är: en lösning för tätorter och ett prisvärt alternativ för medborgarna som inte har råd med andra transportmedel och/eller för vilka kollektivtrafik och cykel inte är lösningen för deras transportbehov.

Artikeln i sin helhet kan du läsa här: https://www.femamotorcycling.eu/prevent-transport-poverty/