STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

MC-Mässan 2022 i Sverige ställs in

På grund av världsläget för handeln ställs MC-mässan i Sverige in.

-Världshandeln märker fortfarande tydligt av de omtumlande effekterna av den globala corona-pandemin. Trots allt mer positiva signaler om minskad smittspridning och mer öppna samhällen så påverkas fortfarande många branscher negativt. Precis som med elektronik-, bygg- och andra fordonsindustrier lider MC-branschen av hur världens transportsystem, främst containertrafiken till sjöss, påverkats efter många länders lockdowns vid flera tillfällen under 2020. Detta har medfört att containrar och fraktfartyg till del befinner sig på fel platser och i fel hamnar.

-Till detta kommer ett världsomfattande underskott av vissa avgörande beståndsdelar och varor. Ett tydligt exempel är den unikt stora, och globala, bristen på halvledare, eller mikrochips, som världshandeln och produktionen av tekniska varor, som bilar, hemelektronik, telefoner och motorcyklar, lider av.

-Vår analys är därför att det är för hög risk att tillverkarnas modeller inte hinner fram i tid och att MC-Mässan därför inte får den kvalitet alla inblandade parter kräver. Vi bedömer att det tyvärr inte finns praktiska möjligheter att arrangera mässan med den storlek, det innehåll och den kvalitet den kunniga motorcykelpubliken kräver, säger Niklas Kristoffersson, vd för arrangerande McRF.

MC-branschen har därför beslutat att inte arrangera MC Mässan 2022 utan satsa helhjärtat på 2023 års MC-Mässa som ska arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö. Under tiden står tillverkare, leverantörer och landets MC-handlare beredda att dagligen välkomna landets motorcykelkunder till MC-butikerna.

– Det är glädjande att McRF’s styrelse samtidigt beslutat lansera Sveriges största utomhusmässa med provkörningar i maj 2022 i Malmö, Göteborg och Stockholm. MC Mässan on Tour, som eventen döpts till, kommer att locka tusentals nyfikna kunder att mötas och provköra hundratals motorcyklar, avslutar Kristoffersson.