STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

MC-registreringen ökar i Europa

Bild: ACEM.

Registreringar av motorcyklar på de fem största europeiska marknaderna fortsätter att öka under de inledande nio månaderna 2021, och överstiger nivåerna innan coronapandemin. 

De största europeiska marknaderna är; Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien. Ökningen ligger på 10,6 procent jämfört med samma period 2020. 

Italien visar den största ökningen med 27,9 procent. 

Totalt har 792 819 MC-enheter registrerats, fram till och med september månad. Det att jämföra med innan pandemin då 732 594 MC-enheter registrerades mellan januari och september 2019.

Statistiken kommer från ACEM, European Association of Motorcycle Manufacturers. Den branschorganisation som representerar tillverkare av motordrivna två- och trehjuliga fordon samt fyrhjulingar i Europa.