STÖRST
BREDAST
OBEROENDE
NYTT NUMMER UTE NU!
Link to Facebook Link to Instagram
Senaste omslaget av MC-folket

Motorsport undantas från EU:s försäkringsdirektiv

Bild från Svemo.

Efter tre års intensiva förhandlingar har EU-parlamentet och Ministerrådet enats om ett nytt direktiv rörande motorfordonsförsäkringar. Den absolut viktigaste delen för SMC och MC-organisationer i EU har varit att alla fordon som enbart används i motorsport ska exkluderas från krav på trafikförsäkring. SMC och Svemo har uppvaktat EU-parlamentariker på egen hand och genom FIM. Detta har man nu alltså enats om vilket är en stor lättnad för alla MC-ägare i Europa.

Syftet med revidering av direktivet är att öka skyddet för trafikskadade i hela EU. Skyddet ska även gälla om ett försäkringsbolag går i konkurs, om man blir påkörd av en person från ett annat EU-land, om man skadas av ett oförsäkrat fordon med mera.

Det preliminära avtalet måste nu godkännas formellt av Europaparlamentet och Ministerrådet innan det offentliggörs i Official Journal of the EU.

Därefter träder direktivet ikraft 20 dagar efter publiceringen. De nya reglerna börjar gälla 24 månader efter ikraftträdandet, vilket ger tillräckligt med tid för medlemsstaterna att genomföra de nya reglerna på nationell nivå.